Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 74, No 2 (2016) SELF-REGULATION IN THE TRAINING OF STUDENTS WITH DEVELOPMENTAL DELAYS Abstract   PDF
Lesia Prokhorenko
 
Vol 65, No 4 (2013) SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO NAMUOSE PATIRTYS Abstract   PDF
Ilona Tamutienė, Rasa Naujanienė
 
Vol 60, No 3 (2012) SERGANČIŲJŲ DEPRESIJA IR CUKRINIU DIABETU ASMENYBĖS SAVYBIŲ IR POZITYVAUS POŽIŪRIO Į LIGĄ SĄSAJOS Abstract   PDF
Loreta Gustainienė, Audronė Kerpaitė
 
Vol 64, No 3 (2013) SISTEMŲ TEORIJOS TAIKYMAS KURIANT BIBLIOTEKININKO EDUKATORIAUS UGDYMO KONCEPCINĮ MODELĮ, TAIKOMĄ PROFESIONALIUS BIBLIOTEKININKUS RENGIANČIOJE STUDIJŲ PROGRAMOJE Abstract   PDF
Vincas Grigas
 
Vol 75, No 3 (2016) ŠiuolaikinĖS VAIKYSTĖS FENOMENŲ SOCIALINIŲ-EDUKACINIŲ TYRIMŲ METODOLOGINIAI KONTEKSTAI Abstract   PDF
Audronė Juodaitytė, Daiva Malinauskienė
 
Vol 74, No 2 (2016) SKIRTINGŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ STUDENTŲ MIEGO KOKYBĖS SĄSAJOS SU EMOCINIAIS IR ELGESIO SUNKUMAIS Abstract   PDF
Rūta Pukinskaitė, Rita Bandzevičienė
 
Vol 73, No 1 (2016) SKUBI MEDICINOS PAGALBA: TARPHOSPITALINIAI PERVEŽIMAI Abstract   PDF
Gintautas Virketis, Vinsas Janušonis, Vita Kvekšaitė
 
Vol 73, No 1 (2016) SOCIAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF REHABILITATION OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS Abstract   PDF
Nataliya Hitun
 
Vol 73, No 1 (2016) SOCIAL MEDIAS: OPPORTUNITIES FOR LEARNING / TEACHING ENGLISH IN HIGHER EDUCATION Abstract   PDF
Irena Darginavičienė, Violeta Navickienė
 
Vol 71, No 2 (2015) SOCIALIAI ATSAKINGAS VARTOJIMAS LIETUVOJE: VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKOS Abstract   PDF
Vytautas Juščius, Deimantė Dargienė
 
Vol 68, No 3 (2014) SOCIALINĖS PAGALBOS GALIMYBĖS ARTIMOJE APLINKOJE SMURTAUJANČIAM VYRUI Abstract   PDF
Valdas Rimkus, Aušra Motuzaitė
 
Vol 73, No 1 (2016) SOCIALINĖS PAGALBOS POREIKIS ŠEIMOJE GLOBOJAMAM VAIKUI IR JO GLOBĖJUI: GLOBĖJŲ POŽIŪRIO ANALIZĖ Abstract   PDF
Valdas Rimkus
 
Vol 62, No 1 (2013) SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ SOCIALINIO TINKLO IR JO TEIKIAMO SOCIALINIO PALAIKYMO ASPEKTAI Abstract   PDF
Valdas Rimkus, Sandra Žemgulienė
 
Vol 69, No 4 (2014) SOCIALINIO DARBO PERSPEKTYVA PROBACIJOS SISTEMOJE Abstract   PDF
Vitalija Kuzminskaitė, Indrė Dirgėlienė
 
Vol 71, No 2 (2015) SOCIALINIO DARBO PROFESIONALIZACIJA KAIP SĖKMINGOS SOCIALINĖS PABĖGĖLIŲ INTEGRACIJOS PRIELAIDA Abstract   PDF
Elvyra Acienė, Sonata Mačiulskytė, Marina Popova
 
Vol 62, No 1 (2013) SOCIALINIO PEDAGOGO IŠŠŪKIAI ORGANIZUOJANT IR TEIKIANT SOCIALINĘ-PEDAGOGINĘ PAGALBĄ MOKINIAMS MOKYKLOJE Abstract   PDF
Džiuginta Baraldsnes, Astra Vaškienė
 
Vol 61, No 4 (2012) SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ IŠGYVENAMO NERIMO YPATUMŲ ANALIZĖ: SPECIALISTŲ NUOMONĖS ASPEKTAS Abstract   PDF
Daiva Alifanovienė, Asta Vaitkevičienė, Laura Lučinskaitė
 
Vol 76, No 1 (2017) Socialinių paslaugų benamiams įgyvendinimas Lietuvoje: benamių vyrų patirtys Abstract   PDF
Violeta Ivanauskienė, Natalja Gončiarova
 
Vol 71, No 2 (2015) SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT OF THE STUDENT YOUTH AS A REFERENCE GROUP OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION: TRENDS OF DEVELOPVENT Abstract   PDF
Irina V. Shaposhnikova
 
Vol 63, No 2 (2013) SOCIOEDUKACINĖ PAGALBA 14–16 METŲ PAAUGLIAMS, ATLIEKANTIEMS LAISVĖS ATĖMIMUI ALTERNATYVIĄ BAUSMĘ Abstract   PDF
Lilia Žukauskienė, Vaidas Viršilas
 
Vol 68, No 3 (2014) SOCIOEKONOMINĖ DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ SITUACIJA IR BENDRUOMENĖS PAGALBOS GALIMYBIŲ ANALIZĖ Abstract   PDF
Daiva Alifanovienė, Albina Kepalaitė, Ona Striškienė
 
Vol 58, No 1 (2012): Tiltai SOCIOKULTŪRINIS NUSIKALSTAMUMO RAIDOS KLAIPĖDOJE 2000–2010 METAIS DISKURSAS Abstract   PDF
Arūnas Acus, Liutauras Kraniauskas
 
Vol 68, No 3 (2014) Sociologiniai urbanizuotos aplinkos tyrimai: patirtis ir kryptys Abstract   PDF
Indre Grazuleviciute-Vileniske
 
Vol 74, No 2 (2016) SOLIDARUMAS IR POLITINĖ EMANCIPACIJA PASIPRIEŠINIMO KOLONIJINIAM IMPERIALIZMUI PERSPEKTYVOJE: BOLIVIJOS ATVEJIS Abstract   PDF
Jolanta Bielskienė
 
Vol 75, No 3 (2016) Stasys Vaitekūnas (1941–2016) Abstract   PDF
Elvyra Acienė
 
176 - 200 of 258 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2351-6569