Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 62, No 1 (2013) MOKYTOJŲ GEBĖJIMAI VERTINTI BESIMOKANČIŲJŲ MOKYMOSI LAIMĖJIMUS Abstract   PDF
Genutė Gedvilienė
 
Vol 60, No 3 (2012) MOTYVACIJOS IR NUOSTATŲ DĖL EISMO SAUGUMO SĄSAJOS SU JAUNŲ VAIRUOTOJŲ SUBJEKTYVIAI IR OBJEKTYVIAI VERTINAMU RIZIKINGU VAIRAVIMU Abstract   PDF
Kristina Žardeckaitė- Matulaitienė, Rasa Markšaitytė, Auksė Endriulaitienė, Laura Šeibokaitė, Aistė Pranckevičienė
 
Vol 76, No 1 (2017) NACIONALINIŲ KULTŪRŲ SVARBA SIEKIANT VIEŠOJO SEKTORIAUS MODERNIZAVIMO REFORMŲ VEIKSMINGUMO Abstract   PDF
Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis
 
Vol 72, No 3 (2015) NAUJAS POŽIŪRIS Į XXI AMŽIAUS PASAULĮ KAZACHSTANO PREZIDENTO AKIMIS Abstract   PDF
Stasys Vaitekūnas
 
Vol 70, No 1 (2015) NEAPIBRĖŽTUMO ASPEKTAI SOCIALINIAME DARBE Abstract   PDF
Valdas Rimkus
 
Vol 65, No 4 (2013) NEOLIBERALISM’S MONOCULTURE: ELITIST FINANCIALIZATION Abstract   PDF
Ramazan Kurtoğlu
 
Vol 73, No 1 (2016) NEOLIBERALIZMO IDĖJŲ ĮGYVENDINIMO YPATUMAI ČILĖJE Abstract   PDF
Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis
 
Vol 67, No 2 (2014) NEŽYMIAI SUTRIKUSIO INTELEKTO MOKINIAI GEOGRAFIJOS PAMOKOSE: EDUKACINIAI YPATUMAI Abstract   PDF
Regina Subotkevičienė
 
Vol 76, No 1 (2017) NUOTOLINIO MOKYMO FUNKCIJŲ GENEZĖ TECHNOLOGINIO IR EDUKACINIO VIRSMO PARADIGMŲ KONTEKSTUOSE Abstract   PDF
Aleksandras Melnikovas
 
Vol 69, No 4 (2014) NUSIKALTIMŲ KLAIPĖDOJE ŽEMĖLAPIAVIMAS: NUO NUSIKALTIMŲ FIKSAVIMO IKI AIŠKINIMO IR PREVENCIJOS Abstract   PDF
Arūnas Acus
 
Vol 62, No 1 (2013) OLIMPINIO UGDYMO ĮTAKA PAAUGLIŲ DOROVINIŲ VERTYBIŲ RAIŠKAI Abstract   PDF
Asta Budreikaitė
 
Vol 69, No 4 (2014) ON THE DISCOURCE OF SOCIAL WORK PROFESSIONALISATION Abstract   PDF
Elvyra Acienė, Sonata Mačiulskytė
 
Vol 72, No 3 (2015) OPERATIONALIZATION OF THE STUDY OF THE «CHRONOTOPE OF COMMUNICATION ACTIVITIES OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DELAY» CONCEPT Abstract   PDF
Iryna Omelchenko
 
Vol 65, No 4 (2013) ORGANIZACINĖS KULTŪROS INSTITUCIONALIZAVIMAS Abstract   PDF
Ilvija Pikturnaitė, Jurgita Paužuolienė
 
Vol 66, No 1 (2014) PAAUGLIŲ KŪNO FIZINĖS SANDAROS ĮSIVERTINIMAS Abstract   PDF
Sigita Derkintienė, Eugenija Adaškevičienė
 
Vol 66, No 1 (2014) PAAUGLIŲ RIZIKINGO ELGESIO INTERNETE VEIKSNIAI Abstract   PDF
Rasa Jokubaitė
 
Vol 60, No 3 (2012) PAAUGLIŲ, TURINČIŲ MOKYMOSI SUTRIKIMŲ, SAVĘS VERTINIMAS: AR SVARBI PATYČIŲ PATIRTIS? Abstract   PDF
Monika Skerytė- Kazlauskienė, Rasa Barkauskienė, Robertas Povilaitis
 
Vol 63, No 2 (2013) PAGALBOS MOTERIMS, UŽSIIMANČIOMS PROSTITUCIJA, SISTEMOS KŪRIMO PROBLEMOS KLAIPĖDOS MIESTE Abstract   PDF
Dalia Puidokienė, Arūnas Acus
 
Vol 76, No 1 (2017) PAGYVENUSIO AMŽIAUS MOTERŲ SAVIJAUTAI ĮTAKOS TURINTYS VEIKSNIAI Abstract   PDF
Nijolė Šostakienė, Ingrida Baranauskienė
 
Vol 58, No 1 (2012): Tiltai PALYGINAMOJI GEROVĖS MODELIŲ IR SOCIALINIO ADMINISTRAVIMO ANALIZĖ Abstract   PDF
Arvydas Guogis
 
Vol 68, No 3 (2014) PASLAUGOS KOKYBĖS ĮTAKOS VEIKLOS PELNINGUMO RODIKLIAMS VERTINIMAS Abstract   PDF
Daiva Labanauskaitė, Olga Šturalo
 
Vol 58, No 1 (2012): Tiltai PATYČIOS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE: JAUNESNIOJO AMŽIAUS PAAUGLIŲ PATIRTIS Abstract   PDF
Reda Gedutienė, Roma Šimulionienė, Ramutė Čepienė, Mindaugas Rugevičius
 
Vol 76, No 1 (2017) PEDAGOGINĖS PAGALBOS VAIKAMS GALIMYBĖS: TĖVŲ PSICHOPATOLOGIJOS ATVEJIS Abstract   PDF
Aušra Lukoševičiūtė
 
Vol 63, No 2 (2013) PEDAGOGO PROFESIONALIZACIJOS ASPEKTAI MODERNIOJE VISUOMENĖJE Abstract   PDF
Kęstutis Trakšelys, Dalia Martišauskienė
 
Vol 59, No 2 (2012) PEDAGOGŲ IR TĖVŲ BENDRADARBIAVIMO KOKYBĖ – VIENAS PEDAGOGŲ VEIKLOS PROFESIONALUMĄ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ Abstract   PDF
Dalia Martišauskienė
 
101 - 125 of 258 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2351-6569