Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 65, No 4 (2013) LIETUVOS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMŲ TOBULINIMO SVARBA, MAŽINANT VAIRUOTI BESIMOKANČIŲJŲ RIZIKINGĄ ELGSENĄ KELYJE Abstract   PDF
Renata Arlauskienė, Auksė Endriulaitienė
 
Vol 59, No 2 (2012) LIETUVOS SOCIALINIO MODELIO BRUOŽAI: DEFEKTYVAUS VYSTYMOSI ASPEKTAI Abstract   PDF
Arvydas Guogis
 
Vol 77, No 2 (2017) LITHUANIAN PATERNAL HEALTH BEHAVIOR: ALCOHOL AND RELIGION Abstract   PDF
Dmitri M. Medvedovski
 
Vol 74, No 2 (2016) LYČIŲ VAIZDAVIMO YPATYBĖS LIETUVOS LAIKRAŠČIUOSE 1990–2000 METAIS Abstract   PDF
Daiva Sirtautienė
 
Vol 64, No 3 (2013) MEDIATIZACIJOS ĮTAKA POLITINĖS KOMUNIKACIJOS KULTŪRAI Abstract   PDF
Simona Statneckytė
 
Vol 62, No 1 (2013) MERGINŲ, PASIŽYMINČIŲ RIZIKINGA LYTINE ELGSENA, NUOSTATŲ DĖL PREKYBOS ŽMONĖMIS RAIŠKA Abstract   PDF
Jūratė Gelžinienė, Ilona Klanienė
 
Vol 63, No 2 (2013) METHODOLOGICAL PARADIGM OF CARITATIVE SOCIAL WORK Abstract   PDF
Skaidrīte Gūtmane
 
Vol 66, No 1 (2014) MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO DIDINIMO GALIMYBĖS SVEIKATOS POŽIŪRIU: KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ NUOMONĖ Abstract   PDF
Eugenija Adaškevičienė
 
Vol 64, No 3 (2013) MOKINIŲ PROSOCIALAUS ELGESIO SKATINIMAS SOCIALIAI AKTYVIA VEIKLA Abstract   PDF
Ilona Klanienė, Gražina Šmitienė
 
Vol 64, No 3 (2013) MOKSLO IR STUDIJŲ RYŠIO KONCEPTUALIZAVIMO PRIELAIDOS Abstract   PDF
Rita Vaičekauskaitė, Dalius Serafinas
 
Vol 65, No 4 (2013) MOKSLO KOKYBĖ: AKADEMINIS IR VADYBINIS KONCEPTUALIZAVIMO ASPEKTAI Abstract   PDF
Rita Vaičekauskaitė, Dalius Serafinas
 
Vol 60, No 3 (2012) MOKYMOSI SUTRIKIMŲ TURINČIŲ VAIKŲ WISC-III MATUOJAMŲ GEBĖJIMŲ PROFILIS Abstract
Ieva Salialionė, Agnė Pačešiūnaitė
 
Vol 62, No 1 (2013) MOKYTOJŲ GEBĖJIMAI VERTINTI BESIMOKANČIŲJŲ MOKYMOSI LAIMĖJIMUS Abstract   PDF
Genutė Gedvilienė
 
Vol 60, No 3 (2012) MOTYVACIJOS IR NUOSTATŲ DĖL EISMO SAUGUMO SĄSAJOS SU JAUNŲ VAIRUOTOJŲ SUBJEKTYVIAI IR OBJEKTYVIAI VERTINAMU RIZIKINGU VAIRAVIMU Abstract   PDF
Kristina Žardeckaitė- Matulaitienė, Rasa Markšaitytė, Auksė Endriulaitienė, Laura Šeibokaitė, Aistė Pranckevičienė
 
Vol 76, No 1 (2017) NACIONALINIŲ KULTŪRŲ SVARBA SIEKIANT VIEŠOJO SEKTORIAUS MODERNIZAVIMO REFORMŲ VEIKSMINGUMO Abstract   PDF
Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis
 
Vol 77, No 2 (2017) NATŪRALUSIS EKSPERIMENTAS KAIP SOCIALINIŲ MOKSLŲ POZITYVISTINIO TYRIMO STRATEGIJA Abstract   PDF
Aelita Skarbalienė
 
Vol 72, No 3 (2015) NAUJAS POŽIŪRIS Į XXI AMŽIAUS PASAULĮ KAZACHSTANO PREZIDENTO AKIMIS Abstract   PDF
Stasys Vaitekūnas
 
Vol 70, No 1 (2015) NEAPIBRĖŽTUMO ASPEKTAI SOCIALINIAME DARBE Abstract   PDF
Valdas Rimkus
 
Vol 65, No 4 (2013) NEOLIBERALISM’S MONOCULTURE: ELITIST FINANCIALIZATION Abstract   PDF
Ramazan Kurtoğlu
 
Vol 73, No 1 (2016) NEOLIBERALIZMO IDĖJŲ ĮGYVENDINIMO YPATUMAI ČILĖJE Abstract   PDF
Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis
 
Vol 67, No 2 (2014) NEŽYMIAI SUTRIKUSIO INTELEKTO MOKINIAI GEOGRAFIJOS PAMOKOSE: EDUKACINIAI YPATUMAI Abstract   PDF
Regina Subotkevičienė
 
Vol 77, No 2 (2017) NUOSTATOS KAIP SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖS VEIKLOS MOTYVACIJĄ SKATINANTIS VEIKSNYS Abstract   PDF
Vanda Kavaliauskienė, Edita Nikolajenko
 
Vol 76, No 1 (2017) NUOTOLINIO MOKYMO FUNKCIJŲ GENEZĖ TECHNOLOGINIO IR EDUKACINIO VIRSMO PARADIGMŲ KONTEKSTUOSE Abstract   PDF
Aleksandras Melnikovas
 
Vol 69, No 4 (2014) NUSIKALTIMŲ KLAIPĖDOJE ŽEMĖLAPIAVIMAS: NUO NUSIKALTIMŲ FIKSAVIMO IKI AIŠKINIMO IR PREVENCIJOS Abstract   PDF
Arūnas Acus
 
Vol 78, No 1 (2018) OFICIALAUS IR PASLĖPTO CURRICULUM RAIŠKA AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ EDUKACINĖSE APLINKOSE TAIKANT MOKYMOSI BENDRADARBIAUJANT PRINCIPUS Abstract   PDF
Gintarė Valinevičienė, Jovita Starkutė
 
101 - 125 of 289 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2351-6569