Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 60, No 3 (2012) KARIŲ KOMANDOS SUTELKTUMO, PASITIKĖJIMO KOMANDA, SUVOKTO KOLEKTYVINIO EFEKTYVUMO IR STRESO TARPUSAVIO SĄSAJOS Abstract   PDF
Vita Mikuličiūtė
 
Vol 71, No 2 (2015) KARJEROS SPRENDIMUS LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ DINAMIKA KARTŲ KAITOS KONTEKSTE Abstract   PDF
Vilija Stanišauskienė
 
Vol 73, No 1 (2016) KELIONIŲ AGENTŪRŲ VERSLO RINKOS KAITOS VEIKSNIAI LIETUVOJE Abstract   PDF
Aušrinė Armaitienė, Daumantas Bočkus
 
Vol 62, No 1 (2013) KELIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO VERTINIMO IR FORMAVIMO NUOSTATOS LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ TEISĖS AKTUOSE Abstract   PDF
Irina Matijošaitienė, Ona Samuchovienė
 
Vol 67, No 2 (2014) KLAIPĖDOS MIESTO IR PRIEMIESČIŲ ZONŲ GYVENTOJŲ SKAIČIAUS KAITA IR GYVENVIEČIŲ PLĖTRA Abstract   PDF
Jelena Galinienė, Daiva Verkulevičiūtė- Kriukienė
 
Vol 65, No 4 (2013) KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO GALIMYBĖS Abstract   PDF
Donata Petružytė
 
Vol 62, No 1 (2013) KNYGA APIE MINISTRĄ Abstract   PDF
Stasys Vaitekūnas
 
Vol 75, No 3 (2016) KOKYBIŠKA IR TINKAMA SVEIKATOS PRIEŽIŪRA: PACIENTŲ NUOMONĖ IR VERTINIMAS Abstract   PDF
Vinsas Janušonis
 
Vol 75, No 3 (2016) KOMUNIKACINĖS KOMPETENCIJOS RAIŠKA PROFESINIO IDENTITETO PAIEŠKOJE Abstract   PDF
Nijolė Petronėlė Večkienė, Julija Eidukevičiūtė
 
Vol 70, No 1 (2015) KULTŪRINIO SĄMONINGUMO UGDYMAS Abstract   PDF
Egidijus Stancikas
 
Vol 66, No 1 (2014) KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ PROFESINIO PERDEGIMO PREVENCIJA IR REDUKAVIMAS: UGDOMOJO PROJEKTO REZULTATAI Abstract   PDF
Andrius Stočkus
 
Vol 66, No 1 (2014) KŪRYBIŠKUMO SAMPRATA IR JO UGDYMAS DARŽELYJE: IKIMOKYKLINIO AUKLĖJIMO PEDAGOGŲ POZICIJA Abstract   PDF
Rasa Jautakytė
 
Vol 61, No 4 (2012) KŪRYBIŠKUMUI UGDYTI PALANKI APLINKA LIETUVOS MOKYKLOSE Abstract   PDF
Rūta Girdzijauskienė
 
Vol 65, No 4 (2013) Kūrybos proceso valdymo aspektai viešĄSIAS paslaugAS TEIKIANČIOJE organizacijoje Abstract   PDF
Jelena Dementjeva, Vilma Domarkienė
 
Vol 77, No 3 (2017) Kūrybos visuomenės politikos modelio įgyvendinimo diskursas Abstract   PDF
Aurimas Venckūnas
 
Vol 59, No 2 (2012) LATEST PENSION SYSTEM REFORMS IN EASTERN ASIA (JAPAN, S. KOREA) AND EASTERN EUROPE (LITHUANIA) Abstract   PDF
Audrius Bitinas
 
Vol 72, No 3 (2015) LIETUVIŲ TAUTOS DELOKALIZACIJOS TRAUMA Abstract   PDF
Vaidutis Laurėnas
 
Vol 61, No 4 (2012) LIETUVOS DARBO MIGRANTŲ PAGALBA SAVO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS PRISITAIKYTI NAUJOJE MOKYKLOJE UŽSIENYJE Abstract   PDF
Liudmila Rupšienė, Aleksandra Batuchina
 
Vol 63, No 2 (2013) LIETUVOS EKSPERTŲ SOCIALINĖS POLITIKOS MODELIO SAMPRATOS PROBLEMA Abstract   PDF
Arvydas Guogis
 
Vol 75, No 3 (2016) LIETUVOS INTERNETO PIRATŲ SUBKULTŪRA SOCIALINIO DALYVAVIMO ASPEKTU: TORRENT TIPO SVETAINĖS ATVEJIS Abstract   PDF
Darius Rekis, Simona Rekienė
 
Vol 67, No 2 (2014) LIETUVOS KAIMŲ SISTEMA: KONCEPCIJA, SKAIČIUS, DYDIS, TANKUMAS, IŠSIDĖSTYMAS, KITIMAS Abstract   PDF
Stasys Vaitekūnas, Erika Čepienė
 
Vol 64, No 3 (2013) LIETUVOS MIESTŲ IR JŲ GYVENTOJŲ SKAIČIAUS BEI STRUKTŪROS KAITA NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS Abstract   PDF
Saulius Stanaitis, Algirdas Stanaitis
 
Vol 65, No 4 (2013) LIETUVOS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMŲ TOBULINIMO SVARBA, MAŽINANT VAIRUOTI BESIMOKANČIŲJŲ RIZIKINGĄ ELGSENĄ KELYJE Abstract   PDF
Renata Arlauskienė, Auksė Endriulaitienė
 
Vol 59, No 2 (2012) LIETUVOS SOCIALINIO MODELIO BRUOŽAI: DEFEKTYVAUS VYSTYMOSI ASPEKTAI Abstract   PDF
Arvydas Guogis
 
Vol 77, No 2 (2017) LITHUANIAN PATERNAL HEALTH BEHAVIOR: ALCOHOL AND RELIGION Abstract   PDF
Dmitri M. Medvedovski
 
76 - 100 of 278 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2351-6569