Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 75, No 3 (2016) KOKYBIŠKA IR TINKAMA SVEIKATOS PRIEŽIŪRA: PACIENTŲ NUOMONĖ IR VERTINIMAS Abstract   PDF
Vinsas Janušonis
 
Vol 75, No 3 (2016) KOMUNIKACINĖS KOMPETENCIJOS RAIŠKA PROFESINIO IDENTITETO PAIEŠKOJE Abstract   PDF
Nijolė Petronėlė Večkienė, Julija Eidukevičiūtė
 
Vol 70, No 1 (2015) KULTŪRINIO SĄMONINGUMO UGDYMAS Abstract   PDF
Egidijus Stancikas
 
Vol 66, No 1 (2014) KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ PROFESINIO PERDEGIMO PREVENCIJA IR REDUKAVIMAS: UGDOMOJO PROJEKTO REZULTATAI Abstract   PDF
Andrius Stočkus
 
Vol 66, No 1 (2014) KŪRYBIŠKUMO SAMPRATA IR JO UGDYMAS DARŽELYJE: IKIMOKYKLINIO AUKLĖJIMO PEDAGOGŲ POZICIJA Abstract   PDF
Rasa Jautakytė
 
Vol 61, No 4 (2012) KŪRYBIŠKUMUI UGDYTI PALANKI APLINKA LIETUVOS MOKYKLOSE Abstract   PDF
Rūta Girdzijauskienė
 
Vol 65, No 4 (2013) Kūrybos proceso valdymo aspektai viešĄSIAS paslaugAS TEIKIANČIOJE organizacijoje Abstract   PDF
Jelena Dementjeva, Vilma Domarkienė
 
Vol 59, No 2 (2012) LATEST PENSION SYSTEM REFORMS IN EASTERN ASIA (JAPAN, S. KOREA) AND EASTERN EUROPE (LITHUANIA) Abstract   PDF
Audrius Bitinas
 
Vol 72, No 3 (2015) LIETUVIŲ TAUTOS DELOKALIZACIJOS TRAUMA Abstract   PDF
Vaidutis Laurėnas
 
Vol 61, No 4 (2012) LIETUVOS DARBO MIGRANTŲ PAGALBA SAVO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS PRISITAIKYTI NAUJOJE MOKYKLOJE UŽSIENYJE Abstract   PDF
Liudmila Rupšienė, Aleksandra Batuchina
 
Vol 63, No 2 (2013) LIETUVOS EKSPERTŲ SOCIALINĖS POLITIKOS MODELIO SAMPRATOS PROBLEMA Abstract   PDF
Arvydas Guogis
 
Vol 75, No 3 (2016) LIETUVOS INTERNETO PIRATŲ SUBKULTŪRA SOCIALINIO DALYVAVIMO ASPEKTU: TORRENT TIPO SVETAINĖS ATVEJIS Abstract   PDF
Darius Rekis, Simona Rekienė
 
Vol 67, No 2 (2014) LIETUVOS KAIMŲ SISTEMA: KONCEPCIJA, SKAIČIUS, DYDIS, TANKUMAS, IŠSIDĖSTYMAS, KITIMAS Abstract   PDF
Stasys Vaitekūnas, Erika Čepienė
 
Vol 64, No 3 (2013) LIETUVOS MIESTŲ IR JŲ GYVENTOJŲ SKAIČIAUS BEI STRUKTŪROS KAITA NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS Abstract   PDF
Saulius Stanaitis, Algirdas Stanaitis
 
Vol 65, No 4 (2013) LIETUVOS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMŲ TOBULINIMO SVARBA, MAŽINANT VAIRUOTI BESIMOKANČIŲJŲ RIZIKINGĄ ELGSENĄ KELYJE Abstract   PDF
Renata Arlauskienė, Auksė Endriulaitienė
 
Vol 59, No 2 (2012) LIETUVOS SOCIALINIO MODELIO BRUOŽAI: DEFEKTYVAUS VYSTYMOSI ASPEKTAI Abstract   PDF
Arvydas Guogis
 
Vol 74, No 2 (2016) LYČIŲ VAIZDAVIMO YPATYBĖS LIETUVOS LAIKRAŠČIUOSE 1990–2000 METAIS Abstract   PDF
Daiva Sirtautienė
 
Vol 64, No 3 (2013) MEDIATIZACIJOS ĮTAKA POLITINĖS KOMUNIKACIJOS KULTŪRAI Abstract   PDF
Simona Statneckytė
 
Vol 62, No 1 (2013) MERGINŲ, PASIŽYMINČIŲ RIZIKINGA LYTINE ELGSENA, NUOSTATŲ DĖL PREKYBOS ŽMONĖMIS RAIŠKA Abstract   PDF
Jūratė Gelžinienė, Ilona Klanienė
 
Vol 63, No 2 (2013) METHODOLOGICAL PARADIGM OF CARITATIVE SOCIAL WORK Abstract   PDF
Skaidrīte Gūtmane
 
Vol 66, No 1 (2014) MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO DIDINIMO GALIMYBĖS SVEIKATOS POŽIŪRIU: KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ NUOMONĖ Abstract   PDF
Eugenija Adaškevičienė
 
Vol 64, No 3 (2013) MOKINIŲ PROSOCIALAUS ELGESIO SKATINIMAS SOCIALIAI AKTYVIA VEIKLA Abstract   PDF
Ilona Klanienė, Gražina Šmitienė
 
Vol 64, No 3 (2013) MOKSLO IR STUDIJŲ RYŠIO KONCEPTUALIZAVIMO PRIELAIDOS Abstract   PDF
Rita Vaičekauskaitė, Dalius Serafinas
 
Vol 65, No 4 (2013) MOKSLO KOKYBĖ: AKADEMINIS IR VADYBINIS KONCEPTUALIZAVIMO ASPEKTAI Abstract   PDF
Rita Vaičekauskaitė, Dalius Serafinas
 
Vol 60, No 3 (2012) MOKYMOSI SUTRIKIMŲ TURINČIŲ VAIKŲ WISC-III MATUOJAMŲ GEBĖJIMŲ PROFILIS Abstract
Ieva Salialionė, Agnė Pačešiūnaitė
 
76 - 100 of 258 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2351-6569