Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 67, No 2 (2014) GRAFFIČIO REIŠKINYS KLAIPĖDOS MIESTE: TERITORINIO PASISKIRSTYMO ANALIZĖ Abstract   PDF
Aneta Špelverytė, Daiva Verkulevičiūtė- Kriukienė
 
Vol 76, No 1 (2017) GROŽIO TERAPIJOS PASLAUGŲ SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE KOKYBĖS VERTINIMAS Abstract   PDF
Jūratė Jocienė, Nijolė Deksnienė, Alicija Ramanauskaitė
 
Vol 72, No 3 (2015) GROŽIO TERAPIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS LIETUVOJE: GROŽIO TERAPEUTO KOMPETENCIJŲ GRUPĖS Abstract   PDF
Jūratė Jocienė, Alicija Ramanauskaitė
 
Vol 77, No 2 (2017) HABILITATION RESOURCES IN FAMILIES WITH HEARING IMPAIRED CHILDREN: SUBSTITUTION AND COMPLEMENTATION OF SHORTAGE SERVICES (REPUBLIC OF MOLDOVA) Abstract   PDF
Liya Kalinnikova Magnusson, Cornelia Bodorin
 
Vol 63, No 2 (2013) HISTORICAL CONSTITUTING CHARACTERISTICS OF CARITATIVE SOCIAL WORK Abstract   PDF
Valters Dolacis
 
Vol 58, No 1 (2012): Tiltai HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ORIENTED TO CUSTOMER LOYALTY EXPRESSION IN LITHUANIAN ORGANIZATIONS Abstract   PDF
Neringa Vilkaitė, Palmira Papšienė
 
Vol 66, No 1 (2014) ICT USE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: STORYTELLING Abstract   PDF
Eugenia I. Toki, Jenny Pange
 
Vol 63, No 2 (2013) ĮGALINANTI BENDRUOMENĖ ASMENŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ, RESOCIALIZACIJOS PROCESE Abstract   PDF
Mindaugas Petrošius, Indrė Dirgėlienė
 
Vol 61, No 4 (2012) IKIMOKYKLINĖS UGDYMO ĮSTAIGOS LAUKO UGDOMOSIOS APLINKOS TOBULINIMO MODELIAVIMAS TĖVŲ REFLEKSYVIOJO VAIKŲ PATIRČIŲ SUVOKIMO KONCEPCIJŲ KONTEKSTE Abstract   Untitled   PDF
Ramunė Burškaitienė, Rytis Vilkonis
 
Vol 74, No 2 (2016) Inclusive capitalism: economic development or stagnation? A regional perspective Abstract   PDF
Henryk Borko
 
Vol 72, No 3 (2015) INDIVIDUAL APPROACH AND DIFFERENTIATION AS MEANS FOR LEARNING OPTIMIZATION AT PRIMARY CLASSES OF SPECIAL NEED SCHOOLS Abstract   PDF
Svitlana Yakovleva
 
Vol 68, No 3 (2014) INFORMACINIŲ Ir KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ taikymas švietime: BESIMOKANČIŲ SUAUGUSIŲJŲ POŽIŪRIO TYRIMAS Abstract   PDF
Gitana Tolutienė, Svajūnas Puškorius
 
Vol 61, No 4 (2012) INNOVATION EDUCATION TO IMPROVE SOCIAL RESPONSIBILITY THROUGH GENERAL EDUCATION Abstract   PDF
Gisli Thorsteinsson
 
Vol 70, No 1 (2015) Inovacijų diegimą LEMIantys veiksniai Klaipėdos miesto turizmo sektoriuje Abstract   PDF
Ida Meschi, Aurimas Župerka, Erika Župerkienė
 
Vol 59, No 2 (2012) INOVACINIŲ PROCESŲ VALDYMO VIEŠAJAME SEKTORIUJE DEKOMPOZICIJA: METODOLOGINIS ASPEKTAS Abstract   PDF
Antanas Bučinskas, Alvydas Raipa, Vidmantė Giedraitytė
 
Vol 58, No 1 (2012): Tiltai INOVATYVIŲ ĮMONIŲ PLĖTROS LIETUVOJE VERTINIMAS Abstract   PDF
Rasa Liutkutė, Juozas Vijeikis
 
Vol 68, No 3 (2014) INTELEKTINIS KAPITALAS KAIP MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMO POTENCIALAS Abstract   PDF
Rita Vaičekauskaitė
 
Vol 77, No 3 (2017) INTERDISCIPLINARY DISCOURSE IN RESEARCH OF SOCIAL AND DOMESTIC SKILLS AMONG PRESCHOOL CHILDREN WITH INFANTILE CEREBRAL PARALYSI Abstract   PDF
Tamara Romenska
 
Vol 60, No 3 (2012) INVESTICIJA Į VAIKŲ SVEIKATĄ – SVARBI ŽMOGIŠKOJO KAPITALO KAUPIMO PRIELAIDA DARNIOS PLĖTROS KONTEKSTE Abstract   PDF   PDF
Antanas Bučinskas
 
Vol 70, No 1 (2015) ĮRODYMAIS GRĮSTA POLITIKA: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ KAMPANIJOS 2014 M. ATVEJO ANALIZĖ Abstract   PDF
Vincas Grigas, Simona Juzėnienė
 
Vol 65, No 4 (2013) JAUNIMO DVASINIO UGDYMO TEOLOGINIAI IR SOCIOKULTŪRINIAI ASPEKTAI Abstract   PDF
Arvydas Ramonas
 
Vol 75, No 3 (2016) JAUNŲ BEDARBIŲ, TURINČIŲ AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ, KARJEROS PROJEKTAVIMO VEIKSNIAI Abstract   PDF
Lilia Žukauskienė, Indrė Mickevičiūtė
 
Vol 74, No 2 (2016) JŪRINIŲ PROFESIJŲ SPECIALISTŲ KARJEROS PROJEKTAVIMO VEIKSNIAI Abstract   PDF
Diana Saveikienė
 
Vol 77, No 2 (2017) KANITERAPIJOS TAIKYMAS VAIKAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMO(-SI) POREIKIŲ. KOKYBINĖ KANITERAPIJOS UŽSIĖMIMŲ ANALIZĖ Abstract   PDF
Liana Brazdeikienė, Natalia Zukhbaya, Ulijana Petraitienė
 
Vol 68, No 3 (2014) KANITERAPIJOS UŽUOMAZGOS LIETUVOJE: VIENO ATVEJO STUDIJA Abstract   PDF
Brigita Kreivinienė, Natalia Zukhbaya, Laura Aširovienė
 
51 - 75 of 278 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2351-6569