Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 74, No 2 (2016) Study of peculiarities of social network using depending on personal psychological well-being Abstract   PDF
Iuliia Tretiakova
 
Vol 60, No 3 (2012) SUAUGUSIŲJŲ PSICHOLOGINĖS GEROVĖS SĄSAJOS SU SOCIALINIAIS IR DEMOGRAFINIAIS KINTAMAISIAIS Abstract   PDF
Audronė Liniauskaitė, Antanas Kairys, Ieva Urbanavičiūtė, Albinas Bagdonas, Vilmantė Pakalniškienė
 
Vol 60, No 3 (2012) SUBJEKTYVUS TĖVŲ ATSTŪMIMO IŠGYVENIMAS (TĖVŲ PERSPEKTYVA): KOKYBINĖ ANALIZĖ Abstract   PDF
Valija Šap, Jolanta Sondaitė
 
Vol 58, No 1 (2012): Tiltai SUBSIDIARUMAS ŠEIMOS POLITIKOJE: LOMBARDIJOS (ITALIJA) MODELIS Abstract   PDF
Lijana Gvaldaitė
 
Vol 66, No 1 (2014) SUBSIDIARUMO APRAIŠKOS IR PERSPEKTYVOS ŠEIMOS POLITIKOJE LIETUVOJE Abstract   PDF
Lijana Gvaldaitė, Agnija Kirilova
 
Vol 73, No 1 (2016) ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖ: EFEKTYVUMAS, REZULTATYVUMAS, PRIEINAMUMAS Abstract   PDF
Kęstutis Trakšelys, Dalia Martišauskienė
 
Vol 65, No 4 (2013) ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS EPISTEMOLOGINĖS PRIEIGOS Abstract   PDF
Dalia Martišauskienė, Kęstutis Trakšelys
 
Vol 77, No 2 (2017) ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS VALDYMO VERTINIMAS. TĖVŲ POŽIŪRIS Abstract   PDF
Dalia Martišauskienė, Kęstutis Trakšelys
 
Vol 65, No 4 (2013) TAIKOMOJI ETIKA: BUHALTERIŲ PROFESINĖS ETIKOS ASPEKTAI Abstract   PDF
Neringa Stončiuvienė, Greta Degutytė
 
Vol 67, No 2 (2014) TARPREGIONINIO EUROPOS SĄJUNGOS IR LOTYNŲ AMERIKOS BENDRADARBIAVIMO DINAMIKA Abstract   PDF
Mindaugas Norkevičius
 
Vol 70, No 1 (2015) TARPTAUTINIO SOCIALINIO DARBO YPATUMAI: SOCIALINĖS PAGALBOS TEIKĖJŲ PABĖGĖLIAMS IR PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS LIETUVOJE IR ŠVEDIJOJE POŽIŪRIS Abstract   PDF
Violeta Ivanauskienė, Almanė Pakrijauskaitė
 
Vol 60, No 3 (2012) TARPTAUTINIS MOBILUMAS IR ASMENYBĖS BRUOŽAI Abstract   PDF
Goda Kaniušonytė, Inga Truskauskaitė, Lina Gervinskaitė
 
Vol 68, No 3 (2014) TAUTIŠKUMO IR TIKĖJIMO RYŠIO PROBLEMA ,,VARPE“ XIX A. 9–10 DEŠIMTMEČIAIS Abstract   PDF
Ona Tijūnelienė
 
Vol 62, No 1 (2013) TEAM LEADERS’ EXPERIENCES WITH RECEIVING POSITIVE FEEDBACK Abstract   PDF
Anne Koskiniemi, Juha Perttula
 
Vol 59, No 2 (2012) TERRORISM: IMPLICATIONS FOR INTERNATIONAL SOCIAL WORK Abstract   PDF
Violeta Ivanauskienė, Ramunė Makštutytė
 
Vol 58, No 1 (2012): Tiltai THE BALTIC STATES AND THE CHALLENGE OF BEING A SMALL DONOR Abstract   PDF   PDF
Hilmar Þór Hilmarsson
 
Vol 67, No 2 (2014) THE CONTENT OF PASTORAL COUNCELING AS PRECONDITION OF PROFESSIONALIZATION OF CARITATIVE SOCIAL WORK Abstract   PDF
Skaidrīte Gūtmane
 
Vol 72, No 3 (2015) THE DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE OF TEACHERS AND STUDENTS: SELF- ASSESSMENT RESEARCH Abstract   PDF
Genutė Gedvilienė
 
Vol 64, No 3 (2013) THE IMPORTANCE OF SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF LEARNING. SPECIFICITY OF WORKING WITH CULTURALLY DIVERSE GROUPS OF STUDENTS Abstract   PDF
Emilia Zylkiewicz- Plonska
 
Vol 63, No 2 (2013) THE LONG-FORGOTTEN RELATIONS BETWEEN SOCIAL PRACTICE AND RELIGION Abstract   PDF
Guntis Dišlers
 
Vol 75, No 3 (2016) THE MODEL OF VERBAL RECONSTRUCTION OF SYMBOLS: ASPECT OF DISADOPTATION OF PERSONALITY Abstract   PDF
Olena Valeriivna Lisoivan
 
Vol 67, No 2 (2014) THE NEED FOR CREATING AND DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCES IN MODERN STUDY PROCESS Abstract   PDF
Emilia Zylkiewicz- Plonska, Elvyra Acienė
 
Vol 64, No 3 (2013) THE NEED FOR STUDENTS OF PEDAGOGY PROGRAMMES TO DEVELOP LEADERSHIP CONPETENCIES AND ITS REALIZATION IN LITHUANIAN HIGHER EDUCATION Abstract   PDF
Aelita Skarbalienė, Liudmila Rupšienė
 
Vol 73, No 1 (2016) THE PERCEPTIONS OF PRACTITIONERS OF A CHILDREN DAY CARE CENTRE ABOUT AUTHORITY OF A SOCIAL WORKER Abstract   PDF
Lina Grudulaitė
 
Vol 63, No 2 (2013) THE PROBLEM OF PROFESSIONAL COMPETENCE TRANSFORMATION: ASPECT OF INSTITUTIONAL CARE Abstract   PDF
Sonata Mačiulskytė
 
226 - 250 of 278 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 2351-6569