Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 63, No 2 (2013) THE LONG-FORGOTTEN RELATIONS BETWEEN SOCIAL PRACTICE AND RELIGION Abstract   PDF
Guntis Dišlers
 
Vol 75, No 3 (2016) THE MODEL OF VERBAL RECONSTRUCTION OF SYMBOLS: ASPECT OF DISADOPTATION OF PERSONALITY Abstract   PDF
Olena Valeriivna Lisoivan
 
Vol 67, No 2 (2014) THE NEED FOR CREATING AND DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCES IN MODERN STUDY PROCESS Abstract   PDF
Emilia Zylkiewicz- Plonska, Elvyra Acienė
 
Vol 64, No 3 (2013) THE NEED FOR STUDENTS OF PEDAGOGY PROGRAMMES TO DEVELOP LEADERSHIP CONPETENCIES AND ITS REALIZATION IN LITHUANIAN HIGHER EDUCATION Abstract   PDF
Aelita Skarbalienė, Liudmila Rupšienė
 
Vol 73, No 1 (2016) THE PERCEPTIONS OF PRACTITIONERS OF A CHILDREN DAY CARE CENTRE ABOUT AUTHORITY OF A SOCIAL WORKER Abstract   PDF
Lina Grudulaitė
 
Vol 63, No 2 (2013) THE PROBLEM OF PROFESSIONAL COMPETENCE TRANSFORMATION: ASPECT OF INSTITUTIONAL CARE Abstract   PDF
Sonata Mačiulskytė
 
Vol 67, No 2 (2014) THREE TRADITIONS IN CHRISTIAN APPROACH TO SOCIAL ISSUES IN THE CONTEXT OF SOCIAL TEACHING Abstract   PDF
Guntis Dišlers
 
Vol 59, No 2 (2012) TIKSLINGO PROFESINIO APSISPRENDIMO SKATINIMAS ŠIUOLAIKINĖJE SOCIALINIO UGDYMO PARADIGMOJE Abstract   PDF
Laima Sajienė, Aistė Antanaitienė
 
Vol 72, No 3 (2015) TINKAMA SVEIKATOS PRIEŽIŪRA: NAKTINIS MEDIKŲ DARBAS Abstract   PDF
Vinsas Janušonis
 
Vol 67, No 2 (2014) TINKLARAŠČIO MEDIJOS ESMINIAI BRUOŽAI IR PANAUDOJIMO GALIMYBĖS Abstract   PDF
Daiva Janavičienė
 
Vol 65, No 4 (2013) TURIZMO INOVACIJŲ TAIKYMO LIETUVOS TURIZMO VERSLE PRIELAIDOS Abstract   PDF
Edgaras Vaškaitis, Aušrinė Armaitienė
 
Vol 76, No 1 (2017) Turizmo plėtra Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje XXI amžiuje Abstract   PDF
Julius Žukas
 
Vol 64, No 3 (2013) ugdymuiSI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS Vaikų socializacijos centre Abstract   PDF
Valdonė Indrašienė, Odeta Merfeldaitė
 
Vol 61, No 4 (2012) UGDYTOJŲ SOCIOEDUKACINĖ VEIKLA NEPILNAMEČIŲ RESOCIALIZACIJOS INSTITUCIJOSE Abstract   PDF
Donatas Lengvinas
 
Vol 61, No 4 (2012) UNIVERSITETO STUDENTŲ HETEROGENIŠKUMAS SOCIALINIAIS-DEMOGRAFINIAIS MOKYMOSI ASPEKTAIS Abstract   PDF
Gitana Tolutienė, Aušra Vėlavičiūtė
 
Vol 71, No 2 (2015) USE OF NATIVE LANGUAGE IN LEARNING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES Abstract   PDF
Irena Darginavičienė, Violeta Navickienė
 
Vol 67, No 2 (2014) VADOVAVIMAS SOCIALINIAM DARBUI: PASEKMĖS DARBUOTOJAMS IR PROFESINEI VEIKLAI Abstract   PDF
Lijana Gvaldaitė, Birutė Švedaitė- Sakalauskė, Jolita Buzaitytė- Kašalynienė
 
Vol 66, No 1 (2014) VAIKŲ INDIVIDUALIZUOTO UGDYMO PEDAGOGINĖS REKONSTRUKCIJOS: DISKURSAI IR METAKONTEKSTAI Abstract   PDF
Audronė Juodaitytė
 
Vol 66, No 1 (2014) VAIKŲ SVEIKOS MITYBOS ĮPROČIŲ UGDYMAS PRADINĖJE MOKYKLOJE: MOKYTOJŲ NUOMONĖ Abstract   PDF
Neringa Strazdienė
 
Vol 71, No 2 (2015) VARTOTOJŲ ELGESIO INTERNETE ANALIZĖ Abstract   PDF
Inga Gabsevičiūtė, Daiva Janavičienė
 
Vol 66, No 1 (2014) VEIKSMINGA MENTORYSTĖ: SLAUGOS STUDIJŲ ATVEJIS Abstract   PDF
Simona Paulikienė
 
Vol 67, No 2 (2014) VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MODELIŲ VYSTYMOSI PERSPEKTYVOS MODERNIZMO IR POSTMODERNIZMO IDĖJŲ ŠVIESOJE Abstract   PDF
Arvydas Guogis, Adomas Vincas Rakšnys
 
Vol 67, No 2 (2014) VIEŠOJO VALDYMO EVOLIUCIJA XXI AMŽIUJE: PRIEŽASTYS, STRUKTŪRA, POVEIKIS Abstract   PDF
Alvydas Raipa
 
Vol 64, No 3 (2013) VISUOMENĖS VERTYBINIŲ PRIORITETŲ RAIŠKA LIETUVOS RESPUBLIKINIUOSE DIENRAŠČIUOSE Abstract   PDF
Vytautas V. Sirtautas, Daiva Sirtautienė
 
Vol 73, No 1 (2016) VYRŲ BENAMYSTĖ NAKVYNĖS NAMUOSE IR GATVĖJE: IŠGYVENIMO NARATYVAI Abstract   PDF
Violeta Ivanauskienė, Natalja Gončiarova
 
226 - 250 of 258 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2351-6569