Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 60, No 3 (2012) 18–25 METŲ AMŽIAUS STUDENTŲ LYTIES VAIDMENS TIPO, TĖVŲ ĮSITRAUKIMO IR EMOCINIO ARTUMO SĄSAJOS Abstract   PDF
Liana Brazdeikienė, Monika Gramalaitė, Žieda Mažeikaitė- Gylienė
 
Vol 80, No 2 (2018) A proposal for inquiry of network and challenge-based learning in social work education Abstract   PDF
Irena Dychawy Rosner, Mats Högström
 
Vol 62, No 1 (2013) ABORTAS KAIP SOCIALINĖ PROBLEMA: PREVENCIJOS POREIKIO ASPEKTAS Abstract   PDF
Lijana Gvaldaitė, Jekaterina Bordun
 
Vol 62, No 1 (2013) AKADEMINIŲ BIBLIOTEKŲ VEIKLOS VERTINIMAS KAIP KOKYBINIŲ POKYČIŲ VALDYMO PRIEMONĖ: INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ VERTINIMO BANDYMAS VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE Abstract   PDF
Marija Prokopčik, Jurgita Rudžionienė
 
Vol 59, No 2 (2012) ALTERNATIVE SUPPORT FOR FAMILIES WITH AUTISTIC CHILDREN IN LITHUANIA Abstract   PDF  
Louisa Silva, Rita Vaičekauskaitė, Elvyra Acienė
 
Vol 81, No 3 (2018) ANDRAGOGO LYDERYSTĖS RAIŠKOS GALIMYBĖS EDUKACINIU ASPEKTU Abstract   PDF
Aurimas Liekis, Gitana Tolutienė
 
Vol 81, No 3 (2018) ANDRAGOGO ORGANIZATORIAUS VAIDMUO TOBULINANT PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJĄ Abstract   PDF
Nomeda Skliuderienė, Gitana Tolutienė
 
Vol 64, No 3 (2013) ANDRAGOGO PAGALBOS SUAUGUSIAM BESIMOKANČIAJAM STRATEGIJOS TAIKYMO GALIMYBĖS Abstract   PDF
Gitana Tolutienė
 
Vol 69, No 4 (2014) ANTHROPOLOGICAL CRISIS AS DEMOLISHER OF THE WELFARE SYSTEM IN DEMOCRACY Abstract   PDF
Skaidrīte Gūtmane
 
Vol 70, No 1 (2015) ASMENS NETURTINIŲ TEISIŲ PO MIRTIES TEISINĖS APSAUGOS IR ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS Abstract   PDF
Tomas Pukšmys
 
Vol 59, No 2 (2012) ASMENŲ, TURINČIŲ NEGALIĄ, GYVENIMO KOKYBĖ: SUBJEKTYVUS POŽIŪRIS Abstract   PDF
Brigita Kreivinienė, Jolanta Vaičiulienė
 
Vol 61, No 4 (2012) ASMENŲ, TURINČIŲ PROTO NEGALIĄ, SOCIALINĖS KARJEROS MODELIS Abstract   PDF
Nijolė Petronėlė Večkienė, Živilė Navikienė, Asta Kandratavičienė
 
Vol 71, No 2 (2015) ASPECTS OF ESP LEARNING MOTIVATION IN TERTIARY EDUCATION Abstract   PDF
Violeta Navickienė, Dalia Kavaliauskienė, Sigita Pevcevičiūtė
 
Vol 80, No 2 (2018) ASSESSING THE INTERRELATIONS BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING CULTURE AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN THE PUBLIC SECTOR Abstract   PDF
Alona Eisenberg, Jelena Davidova, Svetlana Ignatjeva, Alona Rauckiene- Michaelsson
 
Vol 66, No 1 (2014) AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ SISTEMA LIETUVOJE 1940–1990 METAIS: RAIDOS BRUOŽAI Abstract   PDF
Aušrinė Zulumskytė
 
Vol 69, No 4 (2014) AUTONOMIJA SOCIALINĖS PARAMOS STRUKTŪROJE – NAUJA GEROVĖS VALSTYBĖS VYSTYMO STRATEGIJA? Abstract   PDF
Elvyra Acienė, Sonata Mačiulskytė
 
Vol 65, No 4 (2013) B. Jatkauskienės monografija „Andragogų profesionalizacijos sistemos procesionali raiška“ Abstract   PDF
Elvyra Acienė
 
Vol 71, No 2 (2015) BENDRUOMENĖS DALYVAVIMAS SAVIVALDOS PROCESUOSE: VIETOS BENDRUOMENĖS ATVEJO ANALIZĖ Abstract   PDF
Asta Valackienė, Edita Žalnieriūnienė
 
Vol 60, No 3 (2012) BURNOUT, JOB SATISFACTION, SELF-EFFICACY, AND PROACTIVE COPING AMONG LITHUANIAN SCHOOL PSYCHOLOGISTS Abstract   PDF
Renata Mackonienė, Natalija Norvilė
 
Vol 73, No 1 (2016) CareSam – A Cross-border Collaboration Contesting notions of elderly Care Abstract   PDF
Jonas Christensen, Anne Liveng
 
Vol 79, No 1 (2018) CARITATIVE SOCIAL WORK AS INNOVATION FROM ANTIQUITY Abstract   PDF
Skaidrīte Gūtmane
 
Vol 75, No 3 (2016) Characteristics of communicative BEHAVIOUR of students obtaining different PROFESSIONS Abstract   PDF
Yulia Tovstokorya
 
Vol 69, No 4 (2014) CONCEPTUALIZING LITERACY IN AAC: SOME REFLECTIONS Abstract
Magnus Magnusson, Lia Kalinnikova- Magnusson
 
Vol 64, No 3 (2013) Constucting Support for the Family in the Case of Child’s Disability: Aproach of Skandinavian Activity Theory Abstract   PDF
Brigita Kreivinienė, Irma Spiriajevienė, Nijolė Šostakienė
 
Vol 73, No 1 (2016) CONTENTS OF STUDY COURSES “HISTORY OF PEDAGOGY” AND „LITERATURE DIDACTICS” IN THE 40IES AND 50IES OF THE 20TH CENTURY – PROMOTER OF STUDENTS’ HISTORICAL EXPERIENCE Abstract   PDF
Baiba Kaļķe, Elita Stikute
 
1 - 25 of 324 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2351-6569