Vol 76, No 1 (2017)

Table of Contents

Articles

Preface PDF
Elvyra Acienė III_IV
EFFORTS OF INCLUSIVE PRACTICES FOR PARENTS IN CHILDREN DAY CARE CENTERS: WHEN CHILD FAILS TO ATTEND THE SCHOOL PDF
Julija Eidukevičiūtė, Nijolė Petronėlė Večkienė 1-16
NACIONALINIŲ KULTŪRŲ SVARBA SIEKIANT VIEŠOJO SEKTORIAUS MODERNIZAVIMO REFORMŲ VEIKSMINGUMO PDF
Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis 13-26
Turizmo plėtra Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje XXI amžiuje PDF
Julius Žukas 27-44
Socialinių paslaugų benamiams įgyvendinimas Lietuvoje: benamių vyrų patirtys PDF
Violeta Ivanauskienė, Natalja Gončiarova 45-60
DARNUS EKONOMIKOS VYSTYMASIS: ETINIAI IR DVASINGUMO PAGRINDAI PDF
Remigijus Čiegis, Algirdas Gavenauskas, Anželika Dautartė, Juozas Pekarskas, Rūtenis Jančius 61-76
DĖSTYTOJŲ VEIKLOS SOCIALINĖS REPREZENTACIJOS STRUKTŪRA IR JOS DINAMIKA STUDENTŲ POŽIŪRIU PDF
Birutė Jatkauskienė, Elvyra Acienė, Modestas Nugaras 77-100
PAGYVENUSIO AMŽIAUS MOTERŲ SAVIJAUTAI ĮTAKOS TURINTYS VEIKSNIAI PDF
Nijolė Šostakienė, Ingrida Baranauskienė 101-112
NUOTOLINIO MOKYMO FUNKCIJŲ GENEZĖ TECHNOLOGINIO IR EDUKACINIO VIRSMO PARADIGMŲ KONTEKSTUOSE PDF
Aleksandras Melnikovas 113-126
GROŽIO TERAPIJOS PASLAUGŲ SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE KOKYBĖS VERTINIMAS PDF
Jūratė Jocienė, Nijolė Deksnienė, Alicija Ramanauskaitė 127-142
PEDAGOGINĖS PAGALBOS VAIKAMS GALIMYBĖS: TĖVŲ PSICHOPATOLOGIJOS ATVEJIS PDF
Aušra Lukoševičiūtė 143-154


ISSN: 2351-6569