Vol 79, No 2 (2018)

Table of Contents

Articles

PREFACE PDF
Elvyra Acienė III-IV
PREKĖS ŽENKLO VERTĖS IR VARTOTOJO LOJALUMO SĄSAJŲ LIETUVOS TELEKOMUNIKACIJŲ RINKOJE TYRIMAS PDF
Vytautas Juščius, Daiva Labanauskaitė, Deimena Montvydaitė 1-22
TARĖJŲ INSTITUTO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ SISTEMOJE MODELIO PAIEŠKOS TEORINIAI ASPEKTAI PDF
Darijus Beinoravičius, Milda Vainiutė 23-41
A proposal for inquiry of network and challenge-based learning in social work education PDF
Irena Dychawy Rosner, Mats Högström 43-54
KAITOS PROCESO IR POKYČIŲ VALDYMO SINERGIJA UGDYMO ĮSTAIGOSE: metodologinis tyrimo konstruktas PDF
Asta Valackienė, Vaida Želnienė 55-74
SOCIAL WORK AND PARTICIPATORY METHOD OF EMPOWERING –PHOTOVOICE PDF
Aneta Ostaszewska 75-84
ASSESSING THE INTERRELATIONS BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING CULTURE AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN THE PUBLIC SECTOR PDF
Alona Eisenberg, Jelena Davidova, Svetlana Ignatjeva, Alona Rauckiene- Michaelsson 85-98
THE PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF THE REFUGEE INTEGRATION SYSTEM IN LITHUANIA PDF
Marina Popova 99-123
Narrative Perspective of School Social Pedagogue’s SUPPORT FOR Social Risk Children: One Child’s Story “One out of Five” PDF
Milda Ratkevičienė 125-140
MOKINIŲ MUZIKINĖS KOMPOZICIJOS VERTINIMAS KONKURSŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ PATIRTIes aspektu PDF
Rūta Girdzijauskienė, Sandra Rimkutė- Jankuvienė 141-160
SCHOOL MANAGEMENT CHANGE IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL MANAGEMENT PARADIGMS SHIFT PDF
Lina Bairašauskienė 161-172
Editorial Note PDF
Elvyra Acienė 182-185


ISSN: 2351-6569