Disertacija apie mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymą – reikšmingas indėlis į edukologijos mokslą

Ona Tijūnėlienė

Abstract


Š. m. balandžio 24 d. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete Aida Norvilienė apgynė disertaciją ,,Kryptingas tarpkultūrinis studentų ugdymas, kaip tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo veiksnys (mokytojų rengimo universitete atvejis)“ (darbo vadovė – prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė). Disertacija atitinka LMT keliamus reikalavimus. Ją sudaro: įvadas, trys skyriai, diskusija-rekomendacijos, išvados, naudotos literatūros sąrašas, priedai; iš viso darbas apima 187 puslapius. Darbas vientisas, tyrimo problema ištirta.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.