Constucting Support for the Family in the Case of Child’s Disability: Aproach of Skandinavian Activity Theory

Brigita Kreivinienė, Irma Spiriajevienė, Nijolė Šostakienė

Abstract


Straipsnyje analizuojamas socialinis palaikymas šeimoms, auginančioms vaikus su negalia. Pagrindinis teorijos konceptas yra anksčiau Lietuvoje netyrinėtas Skandinavijos aktyvumo teorijos požiūris į pagalbos teikimą. Akcentuojama unikali šeimos situacija, susidūrus su negalios išgyvenimu. Vaiko negaliai priimti reikia visuminio požiūrio tarpprofesiniame tinkle, todėl Skandinavijos aktyvumo teorija ypač tinka socialinio darbuotojo, kaip tarpininko, vaidmeniui tarpprofesinėje komandoje atskleisti, užtikrinant veiksmingą socialinį palaikymą vaikui ir šeimai, kaip vieningai sistemai. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Skandinavijos aktyvumo teorija, socialinis darbas, negalia, tarpininkavimas.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.