VOLUNTEERING IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AS SOCIAL POLICY EXPRESSION

Arūnas Acus

Abstract


Straipsnyje atskleidžiama savanorystės fenomeno raiška visuomenėje, akcentuojami savanoriškos veiklos ypatumai nevyriausybinėse organizacijoje (toliau – NVO), teikiant socialines paslaugas. Aptariant NVO veiklos turinį socialinės politikos kontekste pristatomos NVO ir savanorystės ištakos. Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, aptariama NVO galia vertinant teisinio reguliavimo pokyčius vykdant savanorišką veiklą. Sąsajų tarp savanoriškos, socialinio darbo ir NVO veiklos išryškinimas leidžia modeliuoti įvairių socialinių problemų sprendimo strategijas, siekiant mažinti socialinę atskirtį ir puoselėti visuomenės bendruomeniškumą, rengiant socialinius darbuotojus. Teisinis savanorystės reguliavimas sudaro NVO veiklos profesionalizacijos ir veiksmingo socialinės politikos įgyvendinimo prielaidas.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: savanorystė, socialinė politika, socialinės paslaugos, nevyriausybinių organizacijų veiklos turinys, socialinis darbas, teisinis reguliavimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v79i3.1897


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.