SKIRTINGŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ STUDENTŲ MIEGO KOKYBĖS SĄSAJOS SU EMOCINIAIS IR ELGESIO SUNKUMAIS

Rūta Pukinskaitė, Rita Bandzevičienė

Abstract


Straipsnyje aptariama Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų miego kokybė ir jos sąsajos su emociniais bei elgesio sunkumais. Pristatomi kitose šalyse atlikti studentų miego kokybės tyrimai, analizuojamas šių sutrikimų paplitimas ir priežastys. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad miego sutrikimas tarp universitetų studentų yra gana paplitęs, todėl šios problemos sprendimas reikalauja išskirtinio pedagogų, psichologų ir medikų dėmesio. Tyrime dalyvavo trijų studijų krypčių studentai – medicinos, socialinių mokslų ir menų. Gauti rezultatai patvirtino, kad studijų profilis yra svarbus miego kokybei. Darbe analizuojamos afektinių, nuotaikos, somatinių sutrikimų ir miego kokybės sąsajos, dėmesys kreipiamas į elgesio sunkumų (įskaitant sveikatai nepalankaus elgesio, tokio kaip rūkymas, alkoholio bei kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas) įtaką miego kokybei. Siūlomi tolesnių problemos tyrinėjimų ir diskusijų klausimai.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: studentai, miego kokybė, studijų profilis, emociniai ir elgesio sunkumai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v74i2.1368


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.