Tiltai

Scientific journal TILTAI/BRIDGES/ BRÜCKEN is dedicated to social sciences. Its publications analyze topical economy, management, demography, social geography, geopolitics, politics, culture, education, religion related and other social problems, issues, related to economical and cultural development of boundary regions. Researchers from different countries are invited to publish their articles in it.

Vol 78, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

PREFACE PDF
Elvyra Acienė III-IV
THE PRINCIPLES OF FRATERNITY IN EASTERN CHRISTIANITY AS A BACKGROUND FOR MODERN CARITATIVE SOCIAL COHESION PDF
Skaidrīte Gūtmane 1-12
Interpretative Repertoires of Roles of Family Social Workers’ in the Context of Lithuania PDF
Roberta Motiečienė, Merja Laitinen, Pia Skaffari 13-26
THE CONTRIBUTION OF ECCLESIAL COMMUNITIES TO THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY WORK: WORKING RELIGIOUS CAPITAL PDF
Valters Dolacis, Dace Dolace 27-48
ON THE PROBLEM OF LATVIAN PUBLIC ADMINISTRATION: POLICY DECLARED VALUES PDF
Maija Ivanova, Irēna Kokina, Elvyra Acienė 49-62
SCHOOL PRINCIPAL’S MANAGEMENT COMPETENCES FOR SUCCESSFUL SCHOOL DEVELOPMENT PDF
Olga Arhipova, Irēna Kokina, Alona Rauckienė -Michaelsson 63-76
OFICIALAUS IR PASLĖPTO CURRICULUM RAIŠKA AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ EDUKACINĖSE APLINKOSE TAIKANT MOKYMOSI BENDRADARBIAUJANT PRINCIPUS PDF
Gintarė Valinevičienė, Jovita Starkutė 77-94
TARPDISCIPLININIS BENDRADARBIAVIMAS KURIANT VIENIJANČIĄ APLINKĄ PDF
Nijolė Petronėlė Večkienė, Raimonda Brunevičiūtė, Julija Eidukevičiūtė 95-114
CARITATIVE SOCIAL WORK AS INNOVATION FROM ANTIQUITY PDF
Skaidrīte Gūtmane 115-124
TĖVŲ, AUGINANČIŲ AUTIZMĄ TURINČIUS VAIKUS, POŽIŪRIO Į VAIKO ATEITĮ NARATYVASTĖVŲ, AUGINANČIŲ AUTIZMĄ TURINČIUS VAIKUS, POŽIŪRIO Į VAIKO ATEITĮ NARATYVAS PDF
Diana Saveikienė 125-140
Editorial Note PDF
Elvyra Acienė 150-153


ISSN: 2351-6569