Tiltai

Scientific journal TILTAI/BRIDGES/ BRÜCKEN is dedicated to social sciences. Its publications analyze topical economy, management, demography, social geography, geopolitics, politics, culture, education, religion related and other social problems, issues, related to economical and cultural development of boundary regions. Researchers from different countries are invited to publish their articles in it.

Vol 77, No 2 (2017)

Table of Contents

Articles

Preface
Elvyra Acienė III-IV
CURRENT SOCIAL WORK IMPOSES NEW CHALLENGES: TWO APPROACHES AND A PARADIGM SHIFT PDF
Kyösti Urponen 1-10
HABILITATION RESOURCES IN FAMILIES WITH HEARING IMPAIRED CHILDREN: SUBSTITUTION AND COMPLEMENTATION OF SHORTAGE SERVICES (REPUBLIC OF MOLDOVA) PDF
Liya Kalinnikova Magnusson, Cornelia Bodorin 11-28
PROFESINIŲ DEFORMACIJŲ SOCIOKULTŪRINIŲ VEIKSNIŲ RAIŠKOS KONTEKSTAI PDF
Audronė Juodaitytė, Daiva Malinauskienė 29-40
NUOSTATOS KAIP SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖS VEIKLOS MOTYVACIJĄ SKATINANTIS VEIKSNYS PDF
Vanda Kavaliauskienė, Edita Nikolajenko 41-52
KANITERAPIJOS TAIKYMAS VAIKAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMO(-SI) POREIKIŲ. KOKYBINĖ KANITERAPIJOS UŽSIĖMIMŲ ANALIZĖ PDF
Liana Brazdeikienė, Natalia Zukhbaya, Ulijana Petraitienė 53-72
Šizofrenija sergančių artimųjų santykių pokyčiai ir stigmatizacijos patirtis pirminiame socialiniame tinkle PDF
Greta Skubiejūtė, Laurynas Bukelskis, Donata Petružytė 73-88
NATŪRALUSIS EKSPERIMENTAS KAIP SOCIALINIŲ MOKSLŲ POZITYVISTINIO TYRIMO STRATEGIJA PDF
Aelita Skarbalienė 89-102
ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS VALDYMO VERTINIMAS. TĖVŲ POŽIŪRIS PDF
Dalia Martišauskienė, Kęstutis Trakšelys 103-118
LITHUANIAN PATERNAL HEALTH BEHAVIOR: ALCOHOL AND RELIGION PDF
Dmitri M. Medvedovski 119-130


ISSN: 2351-6569