Vol 7 (2016)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Kęstutis Trakšelys 5-7
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete: teorinės ir empirinės įžvalgos PDF
Gitana Tolutienė, Rūta Marija Andriekienė, Lina Seibutytė 8-22
Quality expression educational organizations: theoretical aspect PDF
Dalia Martišauskienė, Kęstutis Trakšelys 23-32
Darbdavių požiūris į mokymosi reikšmę vyresnio amžiaus asmenims siekiant išlikti darbo rinkoje PDF
Silva Lengvinienė, Aušra Rutkienė 33-48
Suaugusiųjų neformaliojo švietimo meninės veiklos: pedagogo portretas PDF
Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, Ričardas Bartkevičius, Rita Mikučionytė 49-61
Mokymosi mokytis gebėjimai, jų raiška ir plėtotė: būsimų andragogų mokymosi situacija PDF
Gitana Tolutienė 62-77
Competence of the leadership influence school improvement PDF
Kęstutis Trakšelys, Julija Melnikova, Dalia Martišauskienė 78-108
A study on digital teaching competence of university teachers from Lithuania and Latvia within the peesa project PDF
Norbert Grünwald, Kay Pfaffenberger, Julija Melnikova, Jeļena Zaščerinska, Andreas Ahrens 109-123
Viešojo maitinimo darbuotojų nuomonė siekiant įtvirtinti sveiką mitybą bendrojo ugdymo įstaigose Untitled
Kristina Žalnieraitienė Kristina Žalnieraitienė, Modestas Žalnieraitis 124-137
Socialinės reprezentacijos: teorinės įžvalgos PDF
Birutė Jatkauskienė, Modestas Nugaras, Kęstutis Trakšelys 138-147
Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtojimas projektų metodu PDF
Ilona Zubrickienė, Jūratė Adomaitienė 148-173
Recenzija PDF
Juozas Žilionis 174-176
Darnaus vystymosi kompetencijos ugdymo(si) veiksniai ir aplinka mokantis užsienio (anglų) kalbos aukštojo mokslo institucijoje PDF
Asta Balčiūnaitienė 177-190


ISSN: 2029-6894