Vol 8 (2017)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Birutė Jatkauskienė 5-8
APSAUGOS DARBUOTOJŲ SOCIOKULTŪRINIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖ Į BESIMOKANTĮJĮ ORIENTUOTO MOKYMOSI ASPEKTU PDF
Rūta Marija Andriekienė, Gitana Tolutienė, Arvydas Gaidukevičius 9-33
THE SEARCH FOR AN APPROACH TO DEVELOP EDUCATORS’ DIGITAL TEACHING COMPETENCE PDF
Julija Melnikova, Norbert Grünwald, Andreas Ahrens, Kay Pfaffenberger, Jeļena Zaščerinska 34-44
GRUPĖS TARPUSAVIO SANTYKIŲ HARMONIZAVIMAS, KURIANT PALANKIĄ MOKYMOSI APLINKĄ PDF
Areta Juodviršytė 45-70
ASMENŲ, DIRBANČIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SEKTORIUJE, KOMPETENCIJOS IR JŲ TOBULINIMO GALIMYBĖS PDF
Jūratė Adomaitienė, Regina Balčiūnienė 71-93
SPECIALIUOSIUS POREIKIUS TENKINANČIOS MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE, GERINANT FIZINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ BESIMOKANČIŲJŲ KOMUNIKACIJĄ IR JOS PLĖTROS GALIMYBES PDF
Jūratė Adomaitienė, Lina Bendikaitė 94-111
ANDRAGOGO PROFESINIS TOBULĖJIMAS ATLIEKANT VEIKLOS TYRIMUS PDF
Aušra Bagdonienė, Jūratė Adomaitienė 112-129
SOCIOKOGNITYVINIS KONFLIKTAS KAIP UGDANTYSIS VEIKSNYS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SITUACIJOJE PDF
Modestas Nugaras 130-142
TĖVŲ ŠVIETIMAS IKIMOKYKLINĖSE UGDYMO ĮSTAIGOSE: LŪKESČIAI IR REALYBĖ PDF
Skaistė Kovienė 143-157
E. POULIOT, L. CAMIRE, M. CH. SAINT-JACQUES KNYGOS “COMMENT FAIRE? L’ETUDE DES REPRESENTATIONS SOCIALES A L’AIDE D’UNE DIVERSITE DE TECHNIQUES” APŽVALGA PDF
Birutė Jatkauskienė 158-164
Researching and Transforming Adult Learning and Communities. Book review PDF
Salomėja Šatienė 165-167
INFORMACIJA AUTORIAMS PDF
Birutė Jatkauskienė 168-169


ISSN: 2029-6894