TĖVŲ ŠVIETIMAS IKIMOKYKLINĖSE UGDYMO ĮSTAIGOSE: LŪKESČIAI IR REALYBĖ

Skaistė Kovienė

Abstract


Remiantis moksline literatūra, straipsnyje apibrėžiama tėvų švietimo samprata bei reikšmė tėvų pedagoginių pažiūrų formavimuisi, apžvelgiamos tėvų įtraukimo į vaikų ugdymą galimybės ir tėvų bendradarbiavimo su ugdymo institucija reikšmė. Straipsnyje, remiantis atliktu empiriniu tyrimu, identifikuojama tėvų samprata, kas yra tėvų švietimas, kokiomis formomis jis įgyvendinamas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, kurią lanko jų vaikas, atskleidžiamos tėvų edukacinio švietimo tobulinimo galimybės.REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tėvų švietimas, tėvų į(si)traukimas, tėvų švietimo formos, vaiko asmenybė, ikimokyklinė ugdymo įstaiga.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.