ASMENŲ, DIRBANČIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SEKTORIUJE, KOMPETENCIJOS IR JŲ TOBULINIMO GALIMYBĖS

Jūratė Adomaitienė, Regina Balčiūnienė

Abstract


Socialinių paslaugų paskirtis – tenkinti asmenų gyvybinius poreikius, kai jie patys nepajėgūs savarankiškai to atlikti, teikti pagalbą, atkuriant žmogaus gebėjimą savarankiškai funkcionuoti visuomenėje. Veiksmingų socialinių paslaugų teikimo svarba siejama su socialinės rizikos grupei priklausančių asmenų socialinės atskirties mažinimu, jų socializacija ir integracija visuomenėje, naujų visų visuomenės narių vertybinių nuostatų formavimu, visuomenės vystymusi ir tobulėjimu. Nekelia abejonių, kad asmenys, dirbantys socialinių paslaugų sektoriuje, turi turėti specifinių žinių, gebėjimų, įgūdžių ir įpročių, nuolat ugdyti ir plėtoti reikšmingas minėtai veiklai kompetencijas, vertybines nuostatas. Socialinių darbuotojų tęstinio mokymosi galimybių plėtojimas neabejotinai yra svarbi visuomenės progreso sąlyga tiek asmens, tiek valstybės lygmenimis. Šiame straipsnyje analizuojama, kokios kompetencijos svarbios socialinių paslaugų teikėjo veiklai, ir jų tobulinimo galimybės.REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinės paslaugos, kompetencija, andragogas.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.