APSAUGOS DARBUOTOJŲ SOCIOKULTŪRINIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖ Į BESIMOKANTĮJĮ ORIENTUOTO MOKYMOSI ASPEKTU

Rūta Marija Andriekienė, Gitana Tolutienė, Arvydas Gaidukevičius

Abstract


Sociokultūrinės kompetencijos yra itin reikšmingos apsaugos darbuotojams sėkmingai dirbant, siekiant karjeros, prasmingai gyvenant. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, jog stokojama tyrimų sociokultūrinių kompetencijų ugdymosi į besimokantįjį orientuoto mokymosi aspektu tęstinio profesinio mokymo procese, o apsaugos darbuotojų srityje ši problema visai neanalizuota. Todėl straipsnyje tyrinėjama problema: kokios apsaugos darbuotojų sociokultūrinių kompetencijų į besimokantįjį orientuoto mokymosi aspektu plėtotės galimybės? Šio straipsnio naujumą, teorinį ir praktinį reikšmingumą atskleidžia pagrįsta į besimokantįjį orientuoto mokymosi samprata ir esmė apsaugos darbuotojų sociokultūrinių kompetencijų aspektu, išskirti sociokultūrinių kompetencijų veiksniai bei ugdymo metodai ir aptarti jų vertinimai; parengtos rekomendacijos saugos kompanijos įstaigų vadovams apsaugos darbuotojų sociokultūrinių kompetencijų plėtotės į besimokantįjį orientuoto mokymosi aspektu.PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: socialinė kompetencija, kultūrinė kompetencija, sociokultūrinė kompetencija, į besimokantįjį orientuotas mokymasis.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.