LANKINIO IŠLYDŽIO ELEKTROMAGNETINIO LAUKO TYRIMAS

Valdas Jankūnas, Arnas Ulevičius, Jelena Dikun, Eleonora Guseinovienė, Algimantas Kiškis

Abstract


Darbe nagrinėjami elektromagnetinio lauko dedamųjų parametrai šalia elektrinio prietaiso, kurio veikimo principas pagrįstas elektriniuišlydžiu dujose. Planuojant naudoti šį prietaisą mokymo procese eksperimentiniu tyrimu buvo nustatytos leidžiamos elektromagnetiniolauko parametrų vertės nutolus 27-160cm atstumu nuo 8-80 kHz dažnių diapazone veikiančio prietaiso. Eksperimentiniotyrimo rezultatai palyginti su leistinomis elektromagnetinio lauko vertėmis, tuo siekiama užtikrinti saugų studentų bei dirbančiopersonalo darbą. Nustatyta, kad leistinas saugus atstumas siekia 1,5m nuo veikiančio prietaiso. Elektros lauko stiprio vertės nėrakenksmingos esant bet kuriam atstumui nuo prietaiso dažnių ribose 72-80 kHz. Dažnių ribose 8 kHz-80 kHz magnetinis laukas nėrakenksmingas.

RAKTINIAI ŽODŽIAI: Elektromagnetinis laukas, dujinis išlydis, plazma


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.