INVESTIGATION OF ELECTROMAGNETIC FIELD IN STUDY LAB

Jelena Dikun, Valdas Jankūnas, Eleonora Guseinovienė, Audrius Senulis, Vincent Monet

Abstract


Tyrimo tikslas - nustatyti elektromagnetinio lauko dedamųjų parametrų vertes kiekvienam įjungtam kompiuterio ekranui. Nustatytoselektromagnetinės spinduliuotės parametrų vertės buvo palygintos su TN1:1998 normose leistinais elektromagnetinės spinduliuotėslygiais. Bendram elektromagnetinės spinduliuotės fonui įvertinti buvo išmatuoti elektros lauko stipris ir magnetinio lauko srautotankis atskiruose taškuose, kai visi kompiuteriai yra darbo režime. Matavimai atlikti 40-60 Hz dažnių diapazone. Bendro fono elektromagnetiniolauko parametrų įtaka žmogaus sveikatai buvo vertinama taikant higienos normą HN 110-2001.

RAKTINIAI ŽODŽIAI: Elektrinio lauko stipris, magnetinio srauto tankis, elektromagnetinė tarša


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.