Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8 (2013) Akordeonas lietuvių išeivijos bendruomenių XX a. kultūrinėje veikloje Abstract   PDF
LORETA AUGĖNAITĖ
 
Vol 8 (2013) Archyviniai fonografo įrašų lobiai Abstract   PDF
ROMUALDAS APANAVIČIUS
 
Vol 9 (2014) Autorinė kūryba suvalkiečių kanklininkų repertuare Abstract   PDF
VYTAUTAS ALENSKAS
 
Vol 8 (2013) Autoriteto-lyderio vaidmuo puoselėjant Dainų šventės tradiciją Abstract   PDF
REGIMANTAS GUDELIS
 
Vol 12 (2017) Baltų ir slavų liaudies dainų sąsajos: „Sėskis, sesute, sėskis, jaunoji“ Abstract   PDF
Rimantas Sliužinskas
 
Vol 10 (2015) Bendrieji ikimokyklinių ugdymo įstaigų raidos bruožai 1940–1990 m. Lietuvoje Abstract   PDF
SADA SLIUŽINSKĖ
 
Vol 7 (2012) Birbynininkai solistai ir jų repertuaras Abstract   PDF
Vytautas Tetenskas
 
Vol 7 (2012) Buitinė muzika muzikinės antropologijos akiratyje Abstract   PDF
Rimantas Sliužinskas
 
Vol 10 (2015) Choreografinio folkloro tyrimai užsienyje ir Lietuvoje: metodologiniai aspektai Abstract   PDF
DALIA URBANAVIČIENĖ
 
Vol 10 (2015) Czas subiektywnie odczuwany. Kiedy przychodzi starość? Abstract   PDF
BOŻENA JÓZEFÓW- CZERWIŃSKA
 
Vol 9 (2014) East Asian Cultural Elements in Modern Belarus as Instrument of “Soft Power” Abstract   PDF
SIARHEI SAKUMA
 
Vol 10 (2015) Etninės ir akademinės muzikos skirtumai ir sąsajos skudučiavimo kultūroje XX–XXI a. Abstract   PDF
ALGYTĖ MERKELIENĖ
 
Vol 7 (2012) Etninės tapatybės lietuvių akademinėje muzikoje beieškant Abstract   PDF
Aušra Zabielienė
 
Vol 7 (2012) Etninių muzikos instrumentų gaivinimo sąjūdis Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. I pusėje Abstract   PDF
Romualdas Apanavičius
 
Vol 9 (2014) Etnografinių lauko tyrimų specifika: savos žaislų rekonstrukcijos Abstract   PDF
NIJOLĖ PLIURAITĖ- ANDREJEVIENĖ
 
Vol 9 (2014) Gaivinamos etninės muzikos renginiai XXI a. pradžios Lietuvoje: svarbiausi aspektai ir tyrimo galimybės Abstract   PDF
EGLĖ ALEKNAITĖ, EGLĖ SAVICKAITĖ
 
Vol 9 (2014) Galvosūkiai apie tradicinį Lietuvos kaimą Abstract   PDF
VIDA SAVONIAKAITĖ
 
Vol 8 (2013) Harmonizuotų liaudies dainų interpretavimo problemos Abstract   PDF
IRENA NAKIENĖ
 
Vol 8 (2013) History and problems of the Lithuanian ethnic instrumentology: influence to the movement of revival of ethnic musical instruments and instrumental music in the 20th C. – beginning of the 21st c. Abstract   PDF
ROMUALDAS APANAVIČIUS
 
Vol 7 (2012) Į V A D A S Abstract   PDF
Vytautas Tetenskas, Rimantas Sliužinskas
 
Vol 8 (2013) ĮVADAS Abstract   PDF
Rimantas Sliužinskas, Vytautas Tetenskas
 
Vol 11 (2016) Įvadas Abstract   PDF
Vytautas Tetenskas, Rimantas Sliužinskas
 
Vol 12 (2017) ĮVADAS/PREFACE Abstract   PDF
Rimantas SLIUŽINSKAS, Vytautas Tetenskas
 
Vol 10 (2015) Jono Lasickio veikalo ,,De diis Samagitarum caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum“ verifikacija Dionizo Poškos, Teodoro Narbuto darbuose Abstract   PDF
ŽYDRŪNAS VIČINSKAS
 
Vol 7 (2012) Juozo Lašo kanklės lietuviškų kanklių raidos kontekste Abstract   PDF
Regina Marozienė
 
1 - 25 of 108 Items 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 2029-3208