Vol 10 (2015)

Table of Contents

Articles

P R E F A C E PDF
Vytautas Tetenskas, Rimantas Sliužinskas 5-10
Choreografinio folkloro tyrimai užsienyje ir Lietuvoje: metodologiniai aspektai PDF
DALIA URBANAVIČIENĖ 13-37
Lietuvininkų šokis nūdienos kultūroje: sprendimo būdai PDF
VIDMANTAS MAČIULSKIS 38-52
„Kaimo“ dvasia etninės muzikos gaivinimo judėjime Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje: priežastys ir pasekmės PDF
ROMUALDAS APANAVIČIUS 55-70
Etninės ir akademinės muzikos skirtumai ir sąsajos skudučiavimo kultūroje XX–XXI a. PDF
ALGYTĖ MERKELIENĖ 71-81
Šiaurės rytų aukštaičių muzikavimas tradicinėmis kanklėmis (XIX a. antroji pusė – XX a.) PDF
VIDA PALUBINSKIENĖ 82-102
Vietinio ir tarpkultūrinio požiūrio siejimo aktualumas svastikos šiuolaikinės sampratos tyrimuose PDF
VYTAUTAS TUMĖNAS 105-124
Klaipėdos krašto delmonų, saugomų muziejuose ir privačiose kolekcijose, lokalizacijos problemos PDF
ELENA MATULIONIENĖ 125-146
Конфессиональные особенности в традиционном старообрядческом искусстве Волго-Вятского региона PDF
Jekaterina Bykova 147-156
Феномен человека-самородка в старообрядческих поселениях Кильмезского района Кировской области PDF
Marina Nagovicyna 157-165
Czas subiektywnie odczuwany. Kiedy przychodzi starość? PDF
BOŻENA JÓZEFÓW- CZERWIŃSKA 166-182
Žydų laidotuvių papročiai tarpukario meto lietuvių atsiminimuose PDF
RIMANTAS SLIUŽINSKAS 185-194
Jono Lasickio veikalo ,,De diis Samagitarum caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum“ verifikacija Dionizo Poškos, Teodoro Narbuto darbuose PDF
ŽYDRŪNAS VIČINSKAS 195-225
Bendrieji ikimokyklinių ugdymo įstaigų raidos bruožai 1940–1990 m. Lietuvoje PDF
SADA SLIUŽINSKĖ 216-228
Muziejaus rinkiniai – ateities kartoms PDF
KRISTINA APANAVIČIŪTĖ- SULIKIENĖ 231-234
Slavų ir lietuvių muzikinio folkloro sąsajų beieškant... PDF
RIMANTAS SLIUŽINSKAS 237-242


ISSN: 2029-3208