Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 12 (2012) 18. GADSIMTA BEIGĀS PIRMAJĀS LATVIEŠU VALODĀ PUBLICĒTAJĀS PAVĀRGRĀMATĀS IEKĻAUTO KULINĀRIJAS TERMINU STRUKTURĀLI SEMANTISKIE MODEĻI Abstract   PDF
Ineta Bernota
 
Vol 25 (2019) 2018 METAIS PO KLAIPĖDOS UNIVERSITETO SKLIAUTU SĖKMINGAI APGINTOS TRYS ETNOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DAKTARO DISERTACIJOS Abstract   PDF
Žydrūnas Vičinskas
 
Vol 24 (2018) ADALBERTAS BEZZENBERGERIS – KURŠININKŲ KALBOS TYRĖJAS IR DOKUMENTUOTOJAS Abstract   PDF
Arina Ivanickaja
 
Vol 11 (2012) ADIMINISTRATĪVAIS IEDALĪJUMS UN ĢEOGRĀFISKAIS NOSAUKUMS LATVIJAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU NOSAUKUMOS Abstract   PDF
Velga Laugale
 
Vol 18 (2015) ADRESANTO SANTYKIO SU ADRESATU RAIŠKA XIX A. PABAIGOS – XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ REKLAMOJE Abstract   PDF
Daiva Pagojienė
 
Vol 14 (2013) Algirdas Vaitiekūnas. Gimtinās žẹmāj. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. 220 p. Abstract   PDF
Asta Balčiūnienė
 
Vol 13 (2013) APIE BALTIŠKAS TEOFANIJAS Abstract   PDF
Rimantas Balsys
 
Vol 12 (2012) Apie savo kraštą ir jo žydinčias tvoras Abstract   PDF
Rimantas Balsys
 
Vol 16 (2014) Armēņu īpašvārdi: etimoloģiskā semantika un morfoloģiskā struktūra Abstract   PDF
Valda Salmiņa
 
Vol 24 (2018) ATLIKĖJŲ POŽIŪRIS Į REPĄ LIETUVIŠKOJE IR AMERIKIETIŠKOJE DOKUMENTIKOJE Abstract   PDF
Ernesta Dambrauskaitė
 
Vol 17 (2015) BALTIJOS REGIONO TAUTINIO KOSTIUMO KIŠENIŲ ORNAMENTIKA Abstract   PDF
Elena Matulionienė
 
Vol 13 (2013) Baltų mitologijos enciklopedija čekų kalba, arba „kol vieni miega, kiti budi...“ Abstract   PDF
Rimantas Balsys
 
Vol 18 (2015) BANGOS MOTYVAS NAIVIOJOJE PSICHOLOGIJOJE (REMIANTIS LIETUVIŲ KALBOS PASAULĖVAIZDŽIO MEDŽIAGA) Abstract   PDF
Silvija Papaurėlytė
 
Vol 13 (2013) BLOGA AKIS: TRADICIJOS RAIŠKA MODERNAUS ŽMOGAUS GYVENIME Abstract   PDF
Monika Balikienė
 
Vol 14 (2013) CHINA’S LAST GREAT CLASSICAL NOVEL AT THE CROSSROADS OF TRADITION AND MODERNIZATION Abstract   PDF
August Sladek
 
Vol 23 (2018) Collocations and contextual semantics of the ethnonyms leiši and lietuvieši ‘Lithuanians’ in the text corpus of modern Latvian language Abstract   PDF
Antra Kļavinska
 
Vol 16 (2014) COMPATIBILITY of SYNTACTIC FEATURES of LEGAL ENGLISH and PLAIN ENGLISH Abstract   PDF
Žaneta Čėsnienė, Rasa Daračienė
 
Vol 16 (2014) CONCEPTUAL METAPHORS IN TONY BLAIR’S POLITICAL DISCOURSE (1998–2006) Abstract   PDF
Vilma Linkevičiūtė
 
Vol 16 (2014) CONTRASTIVE ANALYSIS OF INCORPORATION IN ENGLISH AND LITHUANIAN Abstract   PDF
Dalė Roikienė
 
Vol 11 (2012) DAIKTAVARDŽIO SUSIRGIMAS TERMINIZAVIMAS IR (NE)TINKAMA VARTOSENA Abstract   PDF  
Vaida Drukteinytė
 
Vol 11 (2012) DAINŲ ŠVENČIŲ IŠTAKOS IR LIUTERONIŠKOJI MUZIKINĖ TRADICIJA Abstract   PDF
Regimantas Gudelis
 
Vol 13 (2013) DAINŲ ŠVENTĖS IR JUNGTINIO CHORO MENINĖS-DVASINĖS ENERGIJOS KLAUSIMU Abstract   PDF
Regimantas Gudelis
 
Vol 21 (2017) Darius Baronas, Stephen C. Rowell THE CONVERSION OF LITHUANIA: FROM PAGAN BARBARIANS TO LATE MEDIEVAL CHRISTIANS Abstract   PDF
Rolandas Kregždys
 
Vol 17 (2015) DAUGIAKULTŪRĖS APLINKOS ŽENKLAI LIUDVIKO RĖZOS PALIKIMO LIAUDIES DAINŲ MELODIKOJE Abstract   PDF
Lina Petrošienė
 
Vol 11 (2012) DEFISSAVIENOJUMI LATVIEŠU LITERATŪRZINĀTNES TERMINOLOĢIJĀ Abstract   PDF
Anita Helviga
 
1 - 25 of 259 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2538-922X