Vol 18 (2015)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Lina Laurinavičiūtė- Petrošienė 3-4
VANDUO, JŪRA IR JŪROS KULTŪRA ŽMONIJOS MUZIKOS INSTRUMENTŲ ĮVAIZDŽIUOSE PDF
Romualdas Apanavičius 7-31
ОППОЗИЦИЯ «ВОДА-ЗЕМЛЯ» В ЭВОЛЮЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ XIX ВЕКА PDF
Elena Barnashova 32-46
LIETUVIŠKI JŪREIVYSTĖS TERMINAI V. PAKALNIŠKIO LEIDINYJE „LAIVYBOS SĄVOKŲ AIŠKINIMAS“ PDF
Vaida Drukteinytė 47-66
“EXTERNAL AND INTERNAL SEA” IN UKRAINIAN LINGUOСULTURAL CONTINUUM PDF
Irina Golubovska 67-80
THE IMAGE OF SEA IN THE ORGAN MUSIC OF ROMUALDS JERMAKS PDF
Ilma Grauzdiņa 81-97
JŪRA EKONOMIKOS IR POLITIKOS DISKURSUOSE: KONCEPTUALIŲJŲ METAFORŲ ANALIZĖ PDF
Aina Būdvytytė, Nedas Jurgaitis 98-112
BANGOS MOTYVAS NAIVIOJOJE PSICHOLOGIJOJE (REMIANTIS LIETUVIŲ KALBOS PASAULĖVAIZDŽIO MEDŽIAGA) PDF
Silvija Papaurėlytė 113-124
Specificity of the sea topic in egons līvs’ prose fiction PDF
Alīna Romanovska 125-138
JŪROS TEMA NELĖS MAZALAITĖS NOVELĖJE „MIGLOJE“ PDF
Gabija Bankauskaitė- Sereikienė 139-153
МОРЕ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ СЛАВЯН (ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) PDF
Marina Valencova 154-166
Pagoniškieji lietuvių ir prūsų aukojimai prie vandens ir per vandenį PDF
Rimantas Balsys 167-177
MATO PRETORIJAUS MITINĖS MEDŽIAGOS APIE PERDOYTUS, WEJOPATTIS, GARDOUTEN, BANGPJTJS, LUOBGELDA AUTENTIŠKUMAS XVI–XVII A. RAŠYTINIŲ ŠALTINIŲ KONTEKSTE PDF
Žydrūnas Vičinskas 178-200
ADRESANTO SANTYKIO SU ADRESATU RAIŠKA XIX A. PABAIGOS – XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ REKLAMOJE PDF
Daiva Pagojienė 201-220
KRONIKA PDF
Aidas Jurkštas 221-234


ISSN: 1822-7708