Vol 19 (2016)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Rimantas Balsys 5-8
TARP LIETUVININKO IR VOKIEČIO: IMAGOLOGINIS ROMANO „VILIUS KARALIUS“ PERSKAITYMAS PDF
Irma Antanaitytė 11-23
RYTŲ PRŪSIJOS MIESTO HIBRIDIŠKUMAS PO ANTROJO PASAULINIO KARO (PAGAL ULLOS LACHAUER KNYGĄ „TILŽĖS TILTAS“ (DIE BRÜCKE VON TILSIT)) PDF
Sigita Barniškienė 24-38
Jurgio Šaulio laiškai (1901–1907) Mortai Zauniūtei PDF
Roma Bončkutė 39-77
NUSIKALTĖLIO IR NUSIKALTIMO METAFOROS LIETUVOS VIEŠAJAME KRIMINOLOGINIAME DISKURSE PDF
Dalia Gedzevičienė 78-96
Savas – svetimas Vydūnas: šiuolaikinės recepcijos ypatumai kultūrinės atminties kontekste PDF
Tomas Kiauka 97-119
SEMANTIC FUNCTIONS OF THE POSTVERB UP IN THE ENGLISH LANGUAGE PDF
Ina Klijūnaitė, Aurimas Nausėda 120-143
СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКРАИНЦЕВ, РУССКИХ И ЛИТОВЦЕВ О КООПЕРАТИВНОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ (по результатам эмпирического исследования) PDF
Igor Korolyov 144-171
SOMATISKIE FRAZEOLOĢISMI K. ULMAŅA LATVIEŠU-VĀCU VĀRDNĪCĀ (1872) UN K. ULMAŅA / G. BRAŽES VĀCU-LATVIEŠU VĀRDNĪCĀ (1880) PDF
Ilga Migla 172-187
Iš Prūsų ir Didžiosios Lietuvos dialogo istorijos: ar būta detektyvo? PDF
Marijus Šidlauskas 188-199
(NE)SUPRANTAMASIS VYDŪNAS: BALIO SRUOGOS, JULIJONO LINDĖS-DOBILO IR VYDŪNO LITERATŪRINĖ POLEMIKA PDF
Skaistė Barkutė 200-213
Kito įvaizdis Simono Daukanto „Būde senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ PDF
Ksenija Kazarinova 214-227
Концепт «духовного странничества» в лирике Андрея Белого и Юргиса Балтрушайтиса: типологический аспект PDF
Наталия Литовченко 228-239
Review of the monograph by Maria A. Shutova “Ethnic and Cultural Stereotyped Portraits of the English and Ukrainians (cognitive and onomasiological reconstruction of phraseological formulae)” PDF
Romanas V. Vasko 240-248


ISSN: 1822-7708