Vol 13 (2013)

Table of Contents

Articles

PRATARMĖ PDF
Lina Petrošienė 3-4
LIETUVIŲ TRADICINIO DAINAVIMO DERMIŲ KITIMAS EKVITONIKOS IR DIATONIKOS SANTYKIO ASPEKTU PDF
Rytis Ambrazevičius, Robertas Budrys 7-22
FOLKLORO TEKSTŲ ĮTAIGOS SUSTIPRINIMAS: ŠIURPIŲ VIZUALIZACIJA PDF
Laima Anglickienė 23-35
ETNINĖS MUZIKOS GAIVINIMO JUDĖJIMAS LIETUVOJE XX a. – XXI a. PRADŽIOJE: TRADICIJOS IR MODERNUMO SĄVEIKA PDF
Romualdas Apanavičius 36-56
BLOGA AKIS: TRADICIJOS RAIŠKA MODERNAUS ŽMOGAUS GYVENIME PDF
Monika Balikienė 57-73
APIE BALTIŠKAS TEOFANIJAS PDF
Rimantas Balsys 74-94
TRADICIŠKUMAS MIESTO ŠVENTĖSE PDF
Giedrė Barkauskaitė 95-106
ĪSS IESKATS DEJU MŪZIKĀ LATVIJĀ 20. GADSIMTĀ PDF
Ēvalds Daugulis 107-123
METINIŲ ŠVENČIŲ DISKURSAS LIETUVOS PERIODIKOJE 1940–1941 M. PIRMOSIOS SOVIETINĖS OKUPACIJOS LAIKOTARPIU PDF
Gintarė Dusevičiūtė 124-135
LIETUVOS KARO AVIACIJOS TRADICIJOS 1991–2012 M.: TĘSTINUMO IR INOVACIJŲ PROBLEMOS PDF
Arvydas Griškus 136-159
DAINŲ ŠVENTĖS IR JUNGTINIO CHORO MENINĖS-DVASINĖS ENERGIJOS KLAUSIMU PDF
Regimantas Gudelis 160-186
VIENOS ARCHAJIŠKOS DAINOS TURINIO TRANSFORMACIJA PDF
Bronislava Kerbelytė 187-197
HELOVINAS – VISI ŠVENTIEJI – VĖLINĖS: TARPUSAVIO DERMĖS KLAUSIMAS KRIKŠČIONIŠKU POŽIŪRIU PDF
Remigijus Oželis 198-218
SKUODO KRAŠTO ETNINIS INSTRUMENTINIS MUZIKAVIMAS XX AMŽIUJE PDF
Vida Palubinskienė 219-245
Tradicijos: etnologų, antropologų metodologijos ir tyrimai PDF
Vida Savoniakaitė 246-266
KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ PRISTATYMAS LIETUVIŠKOJE PERIODINĖJE SPAUDOJE XIX a. – XX a. pradžioje PDF
Dalia Senvaitytė 267-285
LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS RAIDA JAV (1912–1963 m.) PDF
Auksė Valauskienė 286-310
Baltų mitologijos enciklopedija čekų kalba, arba „kol vieni miega, kiti budi...“ PDF
Rimantas Balsys 311-318
KNYGŲ LIKIMAI. VENECIJA–KLAIPĖDA PDF
Lina Petrošienė 319-324


ISSN: 1822-7708