Vol 26 (2019)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Kristina Blockytė- Naujoke 5-7
1759 METŲ „ZIWATO“ DENOMINATYVINIAI VEIKSMAŽODŽIAI PDF
Dalia Pakalniškienė 8-36
LIETUVIŲ KALBOS ZOONIMAI: KARVĖS, JAUČIO, VERŠIO PAVADINIMAI IR JŲ MOTYVACIJA PDF
Žydrūnė Šalaviejūtė 37-49
TARMIŲ GYVYBINGUMO MATMENYS XXI A. PRADŽIOJE PDF
Violeta Meiliūnaitė 50-59
Sutuoktinių tarpusavio santykių vaizdavimo ypatumai Motiejaus Valančiaus didaktinėje prozoje PDF
Skaistė Barkutė 60-69
ETNINĖS KULTŪROS SĄVOKA ETNOLOGIJOJE IR JOS VARTOJIMO VARIACIJOS LIETUVOJE PDF
Petras Kalnius 70-91
POSTMODERNUS ISTORINĖS REKONSTRUKCIJOS JUDĖJIMAS LIETUVOJE PDF
Gintarė Dusevičiūtė- Neimontienė 92-109
XX A. PIRMOSIOS PUSĖS AUKŠTADVARIO APYLINKĖS LIETUVIŲ IR KITATAUČIŲ ETNIŠKUMO SAMPRATA RENKANTIS GYDYMOSI PRAKTIKAS PDF
Rita Balsevičiūtė 110-126
ANGELŲ SAMPRATA LIETUVIŲ LIAUDIES LEGENDOSE PDF
Solveiga Šlapikienė 127-142
MYKOLO BIRŽIŠKOS (1882–1962) ETNOMUZIKOLOGINĖ TERMINIJA PDF
Rimantas Sliužinskas 143-158
Volodymyr Hoshovsky’s Study of Musical Dialects PDF
Volodymyr Pasichnyk 159-172
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АВТОРСКОГО СТИЛЯ В ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВИКТОРА СТЕПУРКО 1970-х–1980-х ГОДОВ PDF
Olexii Arturovich Vasylenko 173-182
ЖАНР КОНЦЕРТА ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ PDF
Iryna Burhan 183-193
KRONIKA. ROMUALDAS SKUNČIKAS (1955 02 23 – 2020 01 24) IN MEMORIAM PDF
Marijus Šidlauskas 194-196
Kronika. 5-OJI TARPDALYKINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA TRADICIJOS IR MODERNYBĖS SĄVEIKA PDF
Lina Petrošienė, Irma Žąsytienė 197-200
Straipsnių rengimo reikalavimai PDF
Rimantas Balsys 201-205


ISSN: 2538-922X