Vol 25 (2019)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Žydrūnas Vičinskas 5-8
Foreword PDF
Žydrūnas Vičinskas 9-12
NORVEGIJOS IR ŠVEDIJOS VAIZDAVIMAS MEMUOSE SOCIALINIAME TINKLE FACEBOOK PDF
Brigita Jurlovaitė, Giedrė Barkauskaitė 13-37
TAUTINIO KOSTIUMO AKTUALUMAS LIETUVOS, LATVIJOS, SUOMIJOS IR NORVEGIJOS JAUNIMUI PDF
Viktorija Matuzonytė, Laima Anglickienė 38-56
MAŽOSIOS LIETUVOS TEKSTILINIO KREPŠELIO GAMINIMO IR DĖVĖJIMO MOTYVACIJA ŠIANDIEN. TAPATYBĖS RAIŠKOS ATSPINDŽIAI APRANGOJE PDF
Elena Matulionienė 57-76
ŠVENTĖS IR BENDRADARBIŲ KULTŪRA VILNIUJE BEI JO APYLINKĖSE PDF
Irma Šidiškienė 77-94
XX A. ANTROSIOS PUSĖS KAUNO DEMOGRAFINËS KAITOS ATSPINDŽIAI GYVENTOJŲ PASAKOJIMUOSE PDF
Karina Račaitytė 95-121
«ВИЗИТКА» ЯКОВА ЯЦИНЕВИЧА: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СЦЕНИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБРАБОТКИ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «СУСИДКА» PDF
Daryna Chamakhud Chamakhud 125-147
ETHNOGRAPHIC REGIONS IN THE TERRITORY OF CONTEMPORARY CHERKASY DISTRICT BY FEATURES OF RITUAL FOLK SONGS PDF
Halyna Pšeničkina 148-160
НЕКОТОРЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В УКРАИНСКИХ МОНОДИЧЕСКИХ ПЕСНОПЕНИЯХ XVII-Го ВЕКА: ОПЫТ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА PDF
Liudmila Putiatytska 161-171
Соната для скрипки и фортепиано ор. 26 Сергея Борткевича: авторская трактовка жанрового инварианта PDF
Temur Yakubov 172-183
TRUMPOSIOS ŠAKNIES INTARPINIŲ IR STA KAMIENO VEIKSMAŽODŽIŲ MORFOLOGINĖ STRUKTŪRA SENUOSIUOSE ŽEMAIČIŲ RAŠTUOSE PDF
Raimonda Mikašauskienė 184-199
«Звездные» видеоинтервью: КОММУНИКАТИВНЫЕ НЕУДАЧИ В УКРАИНСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ лингвокультурах PDF
Christina Diakiv 200-219
UŽMARIO PASAULIO ATMINTIES ĮRAŠAI PDF
Gabija Bankauskaitė 220-227
2018 METAIS PO KLAIPĖDOS UNIVERSITETO SKLIAUTU SĖKMINGAI APGINTOS TRYS ETNOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DAKTARO DISERTACIJOS PDF
Žydrūnas Vičinskas 228-234
REQUIREMENTS FOR ARTICLE PDF
Rimantas Balsys 235-239


ISSN: 2538-922X