Vol 24 (2018)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Dalia Pakalniškienė 5-6
ŠIAURĖS ŽEMAIČIŲ SOMATONIMAI: GALVOS SRITIES PAVADINIMŲ NOMINACIJA PDF
Jūratė Lubienė, Dalia Pakalniškienė 9-26
KOLORATYVUSIS GYVULIŲ PAVADINIMŲ MOTYVACIJOS MODELIS PDF
Žydrūnė Šalaviejūtė 27-46
VELIUONOS APYLINKIŲ GYVENTOJŲ PRAVARDĖS: METAFORIZACIJOS ASPEKTAS PDF
Ilona Mickienė, Rita Baranauskienė 47-60
INTARPINIAI IR STA KAMIENO DENOMINATYVAI SENOJOJE LIETUVIŲ RAŠTIJOJE: NOMINACIJA IR MOTYVACIJA PDF
Dalia Pakalniškienė 61-101
ADALBERTAS BEZZENBERGERIS – KURŠININKŲ KALBOS TYRĖJAS IR DOKUMENTUOTOJAS PDF
Arina Ivanickaja 102-120
KAI KURIE MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS MASONIŠKŲ RYŠIŲ ASPEKTAI IR LITUANISTINĖ VEIKLA PDF
Kotryna Rekašiūtė 121-140
KURZEMES KULTŪRAS ENCIKLOPĒDISKĀ VĀRDNĪCA: KONCEPCIJA, ĪSTENOŠANA, DIGITALIZĒŠANA PDF
Sigita Ignatjeva, Anda Kuduma, Sandra Okuņeva 141-155
POŽYMIO RAIŠKOS JUNGINYS ŽMOGUS SU NEGALIA IR KITI NEĮGALUMO RAIŠKOS VARIANTAI TEKSTUOSE APIE SVEIKATĄ PDF
Vaida Drukteinytė 156-171
LINGUISTIC STRATEGIES OF COMMUNICATIVE FUNCTIONS IN BUSINESS DISCOURSE PDF
Liolita Bernotienė, Aleksandras Kaprizkinas 172-185
KLEOFO JURGELIONIO LAIŠKAI VALERIJAI TYSLIAVIENEI PDF
Roma Bončkutė 186-232
MATO PRETORIJAUS UŽFIKSUOTOS MITOLOGINĖS MEDŽIAGOS APIE ŠVENTES VERIFIKACIJA: SĖJA PDF
Žydrūnas Vičinskas 233-269
Miesto samprata Lietuvos etnologų ir antropologų darbuose PDF
Aušra Teleišė 270-288
ATLIKĖJŲ POŽIŪRIS Į REPĄ LIETUVIŠKOJE IR AMERIKIETIŠKOJE DOKUMENTIKOJE PDF
Ernesta Dambrauskaitė 289-312
Пастушеский народный аэрофонный инструментарий и музыка Волынского и Полесского регионов PDF
Yaryna Tovkailo 313-335
THE ISSUE OF MUSIC DIALECTOLOGY IN THE FIRST PUBLICATIONS OF VOLODYMYR HOSHOVSKY PDF
Vira Madyar- Novak 336-349
FROM THE HISTORY OF ACTIVITY OF “THE UNION OF THE UKRAINIAN PROFESSIONAL MUSICIANS IN LVIV” AND CONCERT LIFE OF LVIV IN 1934–1939 PDF
Volodymyr Syvokhip 350-361
FOLKLORE, DANCE IN THE CONTEXT OF MODELING IDEOLOGICAL MESSAGES PDF
Sonja Zdravkova- Djeparoska 362-376
Straipsnių rengimo reikalavimai PDF
Rimantas Balsys 377-381


ISSN: 2538-922X