Vol 22 (2017)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Rimantas Balsys 5-9
«НОВАЯ НОВИНКА, ЧТОБЫ НЕ БОЛЕЛА ГОЛОВА И СПИНКА»: МАГИЧЕСКИЕ И ОБРЯДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К СОБИРАНЮ ПЕРВЫХ ЯГОД НА ПРАВОБЕРЕЖНОМ ПОЛЕСЬЕ УКРАИНЫ PDF
Ala Dmitrenko 12-37
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ТРАДИЦИИ КАК ИСТОЧНИКА КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОЙ ИНФОРМАЦИИ PDF
Halina Koval 38-53
МОНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЕЛА ВЕРЕМИЕВКА ЧЕРНОБАЕВСКОГО РАЙОНА ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ: ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ РОДИЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ PDF
Svetlana Machovska 54-66
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЬЕРА ПОЛЕССКОГО ЖИЛИЩА: ЭВОЛЮЦИЯ «МЫСНЫКА» (ПОСУДНОГО ШКАФА) PDF
Romanas Radovičius 67-89
Метеорологические знания и верования украинцев Среднего Полесья: традиции и трансформации PDF
Oleksandr Vasianovych 90-105
БАСМА В ИСКУССТВЕ БАЛТОВ PDF
Vladimir Kulakov 106-126
Idiosyncratic Variations within the Metadiscursive Matrix of Modern Public Verbal Interaction PDF
Liolita Bernotienė 127-141
МНОГОАСПЕКТНОСТЬ МОТИВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКЕ PDF
Olena Kryzhko 142-160
ФОРМАЛЬНЫЕ И СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАТОРЫ КАТЕГОРИИ ДИМИНУТИВНОСТИ В УКРАИНСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКАХ (СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) PDF
Natalia Ruda 161-179
ŽVILGSNIS Į LIETUVIŲ TAUTYBĖS ASMENŲ ISPANŲ TARPUKALBĘ PDF
Jesús Mariano Llamas Sevilla, Jūratė Derukaitė 180-209
Prūsijos lietuvių giesmynų sąsajos su vietinių vokiečių vartojamomis publikacijomis iki 1750 metų PDF
Guido Michelini 210-225
ON THE AUTHENTICITY OF TWO MYTHICAL FRAGMENTS DESCRIBED BY MATTHAEUS PRAETORIUS IN DELICIAE PRUSSICAE OR PRUSSIAN THEATER: RETOLD, RECORDED OR FICTIONAL? PDF
Žydrūnas Vičinskas 226-253
РОЛЬ РЕФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ АНГЛИЙСКОЙ ПОРТРЕТНОЙ МИНИАТЮРЫ PDF
Anna Troitskaya 254-269
PROPAGANDINIS „TĖVIŠKĖS“ DRAUGIJOS VAIDMUO SOVIETMEČIU PLĖTOJANT KULTŪRINIUS RYŠIUS SU IŠEIVIJA PDF
Danutė Petrauskaitė 270-290
СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ (ГУМИЛЕВСКИЙ): НЕУСТАННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ И НАУКИ PDF
Jekaterina Litvin 291-302
ОБРАЗ СОФИИ В ЛИРИКЕ А. БЕЛОГО И А. БЛОКА: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ PDF
Nataliia Lytovchenko 303-313
KRONIKA. Netekome profesorės Audronės Kaukienės PDF
Dalia Kiseliūnaitė 314-315
KRONIKA. IN MEMORIAM ANTANUI LUKOŠEVIČIUI PDF
Povilas Žakaitis 316-318
KRONIKA. Reformacijos jubiliejui skirta konferencija Klaipėdoje: „Tradicijos ir modernybės sąveika“ PDF
Lina Petrošienė 319-321
KRONIKA. Lietuvių kalba Italijos universitetuose: nuo savamoksliškų studijų iki savarankiško kurso Parmoje PDF
Guido Michelini 322-327
KONFERENCIJOS „VERITAS ETHNOLOGICA: ETNOLOGIJOS DOKTORANTŲ TYRIMŲ GAIRĖS“ KRONIKA PDF
Žydrūnas Vičinskas 328-340
Straipsnių rengimo reikalavimai PDF
Rimantas Balsys 341-346


ISSN: 2538-922X