Vol 21 (2017)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Rimantas Balsys 5-9
XVIII a. KURŠININKŲ KALBOS ŽODŽIŲ RANKRAŠTINIS REGISTRAS PDF
Arina Ivanickaja 12-42
NOVCOJUSĪ LEKSIKA J. LANGIJA VĀRDNĪCĀ (1685): NAUDAS VIENĪBU NOSAUKUMI PDF
Liene Markus- Narvila 43-65
LANGELIS Į PRAEITIES ŽVEJO PASAULĮ: 1792 M. LIETUVIŠKŲ ŽVEJYBOS TERMINŲ ŽODYNĖLIS PDF
Dainius Elertas 66-87
Куршские фибулы предорденского времени в ареале пруссов PDF
Vladimir Ivanovich Kulakov 88-105
Vydūnas, Rytai ir krikščionybė: pastabos apie Vydūno religinės tapatybės formavimosi bei raiškos ypatumus PDF
Tomas Kiauka 106-125
NATIONAL COOPERATIVE COMMUNICATIVE BEHAVIOUR: EPISTEMES, META-LANGUAGE, TOOLS PDF
Igor Korolyov 126-142
КОНЦЕПТ LAW / ЗАКОН В АНГЛИЙСКОЙ И УКРАИНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ PDF
Valentyna Snitsar 143-167
Вихрь в демонологических представлениях украинцев PDF
Vladimiras Galaičiukas 168-183
ПОЛЕССКИЙ СТОЛ: КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (к вопросу о появлении стола в жилище Полесья) PDF
Roman Radovich 184-213
Darius Baronas, Stephen C. Rowell THE CONVERSION OF LITHUANIA: FROM PAGAN BARBARIANS TO LATE MEDIEVAL CHRISTIANS PDF
Rolandas Kregždys 214-232
Žvilgsnis į Regimanto Gudelio knygą „Nuo dainų dienos iki tautos šventės“ PDF
Danutė Petrauskaitė 233-238
Paslaptingos grybų istorijos, arba etnomikologijos pamatai PDF
Dalia Pakalniškienė 239-245
Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos. Lietuvių muzikos kaita XX–XXI amžiuje PDF
Austė Nakienė 246-248
KRONIKA. Etnoinstrumentologinės temos Europos etnomuzikologų ir Felixui Hoerburgeriui skirtose konferencijos PDF
Gaila Kirdienė 249-262


ISSN: 1822-7708