Vol 27 (2020)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Kristina Blockytė- Blockytė- Naujokė 5-7
SEKMINĖS MAŽOJOJE LIETUVOJE: NUO PIRMŲJŲ PAMINĖJIMŲ IKI ŠIŲ DIENŲ PDF
Kristina Blockytė- Naujokė 8-27
VILNIAUS KRAŠTAS: ETNOGRAFINIO IR ISTORINIO REGIONO DERMĖ? PDF
Žilvytis Šaknys 28-43
ETNOLOGINIS ŠEIMOS LAISVALAIKIO TYRIMAS: VILNIAUS APYLINKIŲ SAVITUMAI PDF
Rasa Paukštytė- Šaknienė 44-62
Bendradarbių laisvalaikis vietos ir organizacinės kultūros sąveikos kontekste Vilniaus apylinkėse PDF
Irma Šidiškienė 63-73
SVEIKATOS IR NEGALAVIMO TRAKTUOTĖS TARP ALTERNATYVIĄ MEDICINĄ PRAKTIKUOJANČIŲJŲ XXI A. PRADŽIOS LIETUVOJE PDF
Reda Šatūnienė 74-90
DAUKANTIZMAI VYDŪNO PROBOČIŲ ŠEŠĖLIUOSE PDF
Roma Bončkutė 91-116
TRIJŲ POETŲ SEDOJE GYVENIMĄ PRIMENANTYS ŽENKLAI PDF
Povilas Šverebas 117-143
„ZIWATO“ IR „PURPUROS“ INTARPINIŲ IR STA KAMIENO VEIKSMAŽODŽIŲ MORFOLOGINĖ STRUKTŪRA PDF
Raimonda Mikašauskienė 144-159
Lietuvių kalbos (kaip negimtosios) mokymas – Klaipėdos universiteto tapatybės dalis PDF
Jūratė Derukaitė 160-183
ФИКСАЦИЯ СТЕПЕНИ РОДСТВА НОСТРАТИЧЕСКОГО ЭТИМОНА *HuḲa В ЯЗЫКАХ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ, АЛТАЙСКОЙ И АФРАЗИЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ СЕМЬЯХ (по версии В. М. Иллич-Свитыча) PDF
Yan Kapranov 184-195
Baltiškojo fenomeno ir lietuviškos tapatybės tradicijų sąveika naujojoje vargonų muzikoje PDF
Jūratė Landsbergytė- Becher 196-206
LĖLIŲ TEATRO PAVELDO ŠALTINIAI ŽEMAITIJOJE PDF
Salomėja Burneikaitė, Jūratė Grigaitienė 207-227
Зольник на Горе Великанов PDF
Vladimir Kulakov 228-239
UKMERGĖS KRAŠTO KULTŪROS DARBUOTOJŲ VEIKLA: SUSIBŪRIMAI IR ŠVENTĖS PDF
Sigita Astikienė 240-257
Akmens ir dendromorfinės teofanijos XV–XVIII a. rašytiniuose šaltiniuose ir jų refleksijos XIX–XXI a. lietuvių liaudies medicinoje PDF
Rita Balsevičiūtė 258-272
К ВОПРОСУ ДАТИРОВКИ ПИСЕМ СЕРГЕЯ БОРТКЕВИЧА PDF
Temur Yakubov 273-294
Ir aš ten buvau, alų midų gėriau... PDF
Rimantas Balsys 295-299
REQUIREMENTS FOR ARTICLE PDF
Rimantas Balsys 300-304


ISSN: 2538-922X