Vol 23 (2018)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Rimantas Balsys 5-8
Длинные валы Самбии PDF
Vladimir Kulakov 11-22
Katalikų Bažnyčios mokymas apie Dievo Motiną Mariją PDF
Arvydas Ramonas 23-41
Įspraustinio žodžio Dievas ištakos lietuviškoje Švč. Trejybės formulėje PDF
Darius Petkūnas 42-56
RATIONAL AND IRRATIONAL FOLK CONCEPTIONS ABOUT THE BREAD BAKING FLOUR IN DAILY NUTRITION CULTURE OF UKRAINIANS OF SOUTH-WESTERN HISTORIC-ETHNOGRAPHIC MACRO-REGION OF UKRAINE PDF
Andrii Ziubrovskyi 57-72
KEY PERSONS OF HARVESTING RITUALITY OF UKRAINIANS (on the data of South- Western Historic-Ethnographic Macro-region of Ukraine) PDF
Volodymyr Konopka 73-82
XX A. PRADŽIOS LIETUVOS PERIODIKA APIE ŽIEMOS–PAVASARIO KARNAVALĄ PASAULYJE PDF
Lina Petrošienė 83-103
Календарно-песенная традиция села Романовка на Житомирщине (конец XIX – начало XXI веков) PDF
Oleh Korobov 104-139
PREVENCINĖ APSAUGA NUO MITINIO PASAULIO GRĖSMĖS LIETUVIŲ MITOLOGINĖSE SAKMĖSE IR TIKĖJIMUOSE APIE RAGANAS PDF
Gailė Vanagienė 140-159
FACEBOOK GRUPĖS IR TAPATYBĖS RIBŲ BRAIŽYMAS PDF
Rasa Kasperienė 160-182
„ČIA NE DARBAS, O SVAJONĖ...“: BIBLIOTEKININKŲ GYVENIMO PASAKOJIMŲ YPATUMAI PDF
Sigita Astikienė 183-199
NEPATOGI KASDIENYBĖ SOCIALINĖJE REPO ERDVĖJE PDF
Ernesta Dambrauskaitė 200-217
ФРЕЙМОВО-СЦЕНАРНАЯ СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КООПЕРАТИВНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УКРАИНЦЕВ, РУССКИХ, ЛИТОВЦЕВ И АМЕРИКАНЦЕВ PDF
Igor Korolyov 218-234
Collocations and contextual semantics of the ethnonyms leiši and lietuvieši ‘Lithuanians’ in the text corpus of modern Latvian language PDF
Antra Kļavinska 235-246
DĖL (NE)TINKAMO APTARNAVIMO PDF
Vaida Drukteinytė 247-264
МАСКАРАД СКРЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ. ПСИХОАНАЛИЗ «TRAUMNOVELLE» АРТУРА ШНИЦЛЕРА PDF
Ivan Megela 265-285
РЕЦЕНЗИЯ на монографию И. Р. Королёва “Национальное кооперативное коммуникативное поведение:от когниции к дискурсу” PDF
Nataliia V. Sluhai 286-290
Paskutinė Aleksandro Žalio žinutė PDF
Rimantas Balsys 291-293
Docere, delectare et movere PDF
Dalia Pakalniškienė 294-298


ISSN: 1822-7708