Res Humanitariae

Scientific journal of humanitarian sciences, focusing on following scientific trends: philology (linguistics and literature), philosophy, ethnology, history, theology, theatrical studies, etc It also reviews significant scientific works and major event of academic life, discusses pedagogical and scientific problems. The journal is exceptional for its regional distinction and articles in topics, related to identity, history, religion, culture and literature of Lithuania Minor; articles on linguistic issues are dedicated to semantics and structure of different languages, also paying particular attention to Baltic and Prussian studies, to verb history.

Vol 24 (2018)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Dalia Pakalniškienė 5-6
ŠIAURĖS ŽEMAIČIŲ SOMATONIMAI: GALVOS SRITIES PAVADINIMŲ NOMINACIJA PDF
Jūratė Lubienė, Dalia Pakalniškienė 9-26
KOLORATYVUSIS GYVULIŲ PAVADINIMŲ MOTYVACIJOS MODELIS PDF
Žydrūnė Šalaviejūtė 27-46
VELIUONOS APYLINKIŲ GYVENTOJŲ PRAVARDĖS: METAFORIZACIJOS ASPEKTAS PDF
Ilona Mickienė, Rita Baranauskienė 47-60
INTARPINIAI IR STA KAMIENO DENOMINATYVAI SENOJOJE LIETUVIŲ RAŠTIJOJE: NOMINACIJA IR MOTYVACIJA PDF
Dalia Pakalniškienė 61-101
ADALBERTAS BEZZENBERGERIS – KURŠININKŲ KALBOS TYRĖJAS IR DOKUMENTUOTOJAS PDF
Arina Ivanickaja 102-120
KAI KURIE MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS MASONIŠKŲ RYŠIŲ ASPEKTAI IR LITUANISTINĖ VEIKLA PDF
Kotryna Rekašiūtė 121-140
KURZEMES KULTŪRAS ENCIKLOPĒDISKĀ VĀRDNĪCA: KONCEPCIJA, ĪSTENOŠANA, DIGITALIZĒŠANA PDF
Sigita Ignatjeva, Anda Kuduma, Sandra Okuņeva 141-155
POŽYMIO RAIŠKOS JUNGINYS ŽMOGUS SU NEGALIA IR KITI NEĮGALUMO RAIŠKOS VARIANTAI TEKSTUOSE APIE SVEIKATĄ PDF
Vaida Drukteinytė 156-171
LINGUISTIC STRATEGIES OF COMMUNICATIVE FUNCTIONS IN BUSINESS DISCOURSE PDF
Liolita Bernotienė, Aleksandras Kaprizkinas 172-185
KLEOFO JURGELIONIO LAIŠKAI VALERIJAI TYSLIAVIENEI PDF
Roma Bončkutė 186-232
MATO PRETORIJAUS UŽFIKSUOTOS MITOLOGINĖS MEDŽIAGOS APIE ŠVENTES VERIFIKACIJA: SĖJA PDF
Žydrūnas Vičinskas 233-269
Miesto samprata Lietuvos etnologų ir antropologų darbuose PDF
Aušra Teleišė 270-288
ATLIKĖJŲ POŽIŪRIS Į REPĄ LIETUVIŠKOJE IR AMERIKIETIŠKOJE DOKUMENTIKOJE PDF
Ernesta Dambrauskaitė 289-312
Пастушеский народный аэрофонный инструментарий и музыка Волынского и Полесского регионов PDF
Yaryna Tovkailo 313-335
THE ISSUE OF MUSIC DIALECTOLOGY IN THE FIRST PUBLICATIONS OF VOLODYMYR HOSHOVSKY PDF
Vira Madyar- Novak 336-349
FROM THE HISTORY OF ACTIVITY OF “THE UNION OF THE UKRAINIAN PROFESSIONAL MUSICIANS IN LVIV” AND CONCERT LIFE OF LVIV IN 1934–1939 PDF
Volodymyr Syvokhip 350-361
FOLKLORE, DANCE IN THE CONTEXT OF MODELING IDEOLOGICAL MESSAGES PDF
Sonja Zdravkova- Djeparoska 362-376
Straipsnių rengimo reikalavimai PDF
Rimantas Balsys 377-381


ISSN: 2538-922X