UŽMARIO PASAULIO ATMINTIES ĮRAŠAI

Gabija Bankauskaitė

Abstract


Aurelija Mykolaitytė. Kuršių nerija lietuvių literatūroje: kultūros atminties paradigmos. Monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, 179 p.Aurelijos Mykolaitytės monografijoje iškelta ir svarstoma problema reikšminga filologijos mokslui, kultūros istorijai ir lituanistinių tyrimų raidai. Tai fundamentalus, išsamus, įžvalgus mokslo darbas, populiarinantis ir reflektuojantis Kuršių neriją, lietuvių literatūrą, mažai žinomus ir nutylėtus visuomenės bei kultūros istorijos momentus. Knyga aktuali, kadangi Kuršių nerija, jos bendruomenė, tos vietos ženklai per visą Lietuvos istoriją buvo vertinami nevienareikšmiškai dėl kultūrinių, ideologinių, kitokių atskirtumų, specifiškumo. Autorės pasirinktas tyrimo būdas pagrįstas, leidžiantis analizuoti darbo objektą ir diachroniškai, ir sinchroniškai. Pirma, Kuršių nerijos topografiniai ženklai, atminties įrašai literatūroje nagrinėjami nuo seniausių iki naujausių laikų. Antra, aiškinamasi, kaip tam tikru laiku nutikę įvykiai (kuršių išnykimas ir kt.), reflektuojami tekstuose, susijungia ar atgamina kolektyvinę atmintį bei panaikina laikiškumo įspūdį. Aurelija Mykolaitytė knygoje bando atsakyti į keletą klausimų: Ar Kuršių nerija yra Lietuvos dalis, žvelgiant dvasinio tautos sąmoningumo aspektu? Kiek ji Didžiajai Lietuvai sava? Kuo ji savita ir ypatinga? Kaip tam tikro kolektyvo priimamas Kitas – kitoks, mažesnis – įvairiais istorijos laikotarpiais? Kaip žmogus suvokia save ir savo aplinką, kaip ši aplinka veikia individualius pasirinkimus? Ką mums šiandien teigia Kuršių nerijos mitas ir tikrovė per literatūrą ir kultūrą?

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.