ŠIAURĖS ŽEMAIČIŲ SOMATONIMAI: GALVOS SRITIES PAVADINIMŲ NOMINACIJA

Jūratė Lubienė, Dalia Pakalniškienė

Abstract


Semasiologiniu aspektu šiaurės žemaičių vartojami galvos srities pavadinimai sudaro gausų somatonimų teminės grupės pogrupį: iš rašytinių šaltinių bei gyvosios patarmės užfiksuota apie 300 tokios semantikos invariantinių leksemų. Tiriant šiaurės žemaičių galvos srities teminio pogrupio somatonimus onomasiologiniu aspektu, t. y. kaip nominacijos proceso rezultatus – nominatemas, nustatyta jiems būdinga nominacijos tipų, rūšių, būdų ir priemonių įvairovė su ryškiais dominuojančiais elementais. Tiriamųjų somatonimų nominacijos sistemoje produktyviausios yra dvi motyvuotosios nominacijos rūšys – afiksinė ir semantinė. Sisteminė nominacijos tipų, būdų bei priemonių analizė leidžia išryškinti tam tikrus konceptualiuosius (tiek kognityvinius, tiek aksiologinius) kūno dalių požymius, kūno dalių hierarchinę kategorizaciją tradiciniame („naiviajame“) pasaulėvaizdyje.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: šiaurės žemaičiai, somatonimai, nominacija, motyvacija, daryba, nominatema, nominatorius, sufiksacija, prefiksacija, paradigmacija, kompozicija, kolokacija.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.