Darius Baronas, Stephen C. Rowell THE CONVERSION OF LITHUANIA: FROM PAGAN BARBARIANS TO LATE MEDIEVAL CHRISTIANS

Rolandas Kregždys

Abstract


2015 m. anglų kalba buvo publikuotas Dariaus Barono ir Stepheno C. Rowello veikalas The Conversion of Lithuania: from Pagan Barbarians to Late Medieval Christians (resp. Lietuvos virsmas: pagonys barbarai tampa vėlyvųjų viduramžių krikščionimis).Recenzuojama knyga – Lietuvos istorijos instituto tyrėjų, šioje mokslo įstaigoje 2013–2015 m. vykdžiusių Europos struktūrinių fondų projektą, administruotą Lietuvos mokslo tarybos, „Lietuvos atsivertimas: pagonys barbarai tampa vėlyvųjų viduramžių krikščionimis“, finansuotą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, veiklos rezultatas, kažkodėl išleista Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.