Res Humanitariae

Scientific journal of humanitarian sciences, focusing on following scientific trends: philology (linguistics and literature), philosophy, ethnology, history, theology, theatrical studies, etc It also reviews significant scientific works and major event of academic life, discusses pedagogical and scientific problems. The journal is exceptional for its regional distinction and articles in topics, related to identity, history, religion, culture and literature of Lithuania Minor; articles on linguistic issues are dedicated to semantics and structure of different languages, also paying particular attention to Baltic and Prussian studies, to verb history.

Vol 23 (2018)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Rimantas Balsys 5-8
Длинные валы Самбии PDF
Vladimir Kulakov 11-22
Katalikų Bažnyčios mokymas apie Dievo Motiną Mariją PDF
Arvydas Ramonas 23-41
Įspraustinio žodžio Dievas ištakos lietuviškoje Švč. Trejybės formulėje PDF
Darius Petkūnas 42-56
RATIONAL AND IRRATIONAL FOLK CONCEPTIONS ABOUT THE BREAD BAKING FLOUR IN DAILY NUTRITION CULTURE OF UKRAINIANS OF SOUTH-WESTERN HISTORIC-ETHNOGRAPHIC MACRO-REGION OF UKRAINE PDF
Andrii Ziubrovskyi 57-72
KEY PERSONS OF HARVESTING RITUALITY OF UKRAINIANS (on the data of South- Western Historic-Ethnographic Macro-region of Ukraine) PDF
Volodymyr Konopka 73-82
XX A. PRADŽIOS LIETUVOS PERIODIKA APIE ŽIEMOS–PAVASARIO KARNAVALĄ PASAULYJE PDF
Lina Petrošienė 83-103
Календарно-песенная традиция села Романовка на Житомирщине (конец XIX – начало XXI веков) PDF
Oleh Korobov 104-139
PREVENCINĖ APSAUGA NUO MITINIO PASAULIO GRĖSMĖS LIETUVIŲ MITOLOGINĖSE SAKMĖSE IR TIKĖJIMUOSE APIE RAGANAS PDF
Gailė Vanagienė 140-159
FACEBOOK GRUPĖS IR TAPATYBĖS RIBŲ BRAIŽYMAS PDF
Rasa Kasperienė 160-182
„ČIA NE DARBAS, O SVAJONĖ...“: BIBLIOTEKININKŲ GYVENIMO PASAKOJIMŲ YPATUMAI PDF
Sigita Astikienė 183-199
NEPATOGI KASDIENYBĖ SOCIALINĖJE REPO ERDVĖJE PDF
Ernesta Dambrauskaitė 200-217
ФРЕЙМОВО-СЦЕНАРНАЯ СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КООПЕРАТИВНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УКРАИНЦЕВ, РУССКИХ, ЛИТОВЦЕВ И АМЕРИКАНЦЕВ PDF
Igor Korolyov 218-234
Collocations and contextual semantics of the ethnonyms leiši and lietuvieši ‘Lithuanians’ in the text corpus of modern Latvian language PDF
Antra Kļavinska 235-246
DĖL (NE)TINKAMO APTARNAVIMO PDF
Vaida Drukteinytė 247-264
МАСКАРАД СКРЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ. ПСИХОАНАЛИЗ «TRAUMNOVELLE» АРТУРА ШНИЦЛЕРА PDF
Ivan Megela 265-285
РЕЦЕНЗИЯ на монографию И. Р. Королёва “Национальное кооперативное коммуникативное поведение:от когниции к дискурсу” PDF
Nataliia V. Sluhai 286-290
Paskutinė Aleksandro Žalio žinutė PDF
Rimantas Balsys 291-293
Docere, delectare et movere PDF
Dalia Pakalniškienė 294-298


ISSN: 1822-7708