Res Humanitariae

Scientific journal of humanitarian sciences, focusing on following scientific trends: philology (linguistics and literature), philosophy, ethnology, history, theology, theatrical studies, etc It also reviews significant scientific works and major event of academic life, discusses pedagogical and scientific problems. The journal is exceptional for its regional distinction and articles in topics, related to identity, history, religion, culture and literature of Lithuania Minor; articles on linguistic issues are dedicated to semantics and structure of different languages, also paying particular attention to Baltic and Prussian studies, to verb history.

Vol 27 (2020)

Table of Contents

Articles

Pratarmė PDF
Kristina Blockytė- Blockytė- Naujokė 5-7
SEKMINĖS MAŽOJOJE LIETUVOJE: NUO PIRMŲJŲ PAMINĖJIMŲ IKI ŠIŲ DIENŲ PDF
Kristina Blockytė- Naujokė 8-27
VILNIAUS KRAŠTAS: ETNOGRAFINIO IR ISTORINIO REGIONO DERMĖ? PDF
Žilvytis Šaknys 28-43
ETNOLOGINIS ŠEIMOS LAISVALAIKIO TYRIMAS: VILNIAUS APYLINKIŲ SAVITUMAI PDF
Rasa Paukštytė- Šaknienė 44-62
Bendradarbių laisvalaikis vietos ir organizacinės kultūros sąveikos kontekste Vilniaus apylinkėse PDF
Irma Šidiškienė 63-73
SVEIKATOS IR NEGALAVIMO TRAKTUOTĖS TARP ALTERNATYVIĄ MEDICINĄ PRAKTIKUOJANČIŲJŲ XXI A. PRADŽIOS LIETUVOJE PDF
Reda Šatūnienė 74-90
DAUKANTIZMAI VYDŪNO PROBOČIŲ ŠEŠĖLIUOSE PDF
Roma Bončkutė 91-116
TRIJŲ POETŲ SEDOJE GYVENIMĄ PRIMENANTYS ŽENKLAI PDF
Povilas Šverebas 117-143
„ZIWATO“ IR „PURPUROS“ INTARPINIŲ IR STA KAMIENO VEIKSMAŽODŽIŲ MORFOLOGINĖ STRUKTŪRA PDF
Raimonda Mikašauskienė 144-159
Lietuvių kalbos (kaip negimtosios) mokymas – Klaipėdos universiteto tapatybės dalis PDF
Jūratė Derukaitė 160-183
ФИКСАЦИЯ СТЕПЕНИ РОДСТВА НОСТРАТИЧЕСКОГО ЭТИМОНА *HuḲa В ЯЗЫКАХ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ, АЛТАЙСКОЙ И АФРАЗИЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ СЕМЬЯХ (по версии В. М. Иллич-Свитыча) PDF
Yan Kapranov 184-195
Baltiškojo fenomeno ir lietuviškos tapatybės tradicijų sąveika naujojoje vargonų muzikoje PDF
Jūratė Landsbergytė- Becher 196-206
LĖLIŲ TEATRO PAVELDO ŠALTINIAI ŽEMAITIJOJE PDF
Salomėja Burneikaitė, Jūratė Grigaitienė 207-227
Зольник на Горе Великанов PDF
Vladimir Kulakov 228-239
UKMERGĖS KRAŠTO KULTŪROS DARBUOTOJŲ VEIKLA: SUSIBŪRIMAI IR ŠVENTĖS PDF
Sigita Astikienė 240-257
Akmens ir dendromorfinės teofanijos XV–XVIII a. rašytiniuose šaltiniuose ir jų refleksijos XIX–XXI a. lietuvių liaudies medicinoje PDF
Rita Balsevičiūtė 258-272
К ВОПРОСУ ДАТИРОВКИ ПИСЕМ СЕРГЕЯ БОРТКЕВИЧА PDF
Temur Yakubov 273-294
Ir aš ten buvau, alų midų gėriau... PDF
Rimantas Balsys 295-299
REQUIREMENTS FOR ARTICLE PDF
Rimantas Balsys 300-304


ISSN: 2538-922X