Vol 28, No 2 (2019)

Table of Contents

Articles

PREFACE PDF
Ligita Šimanskienė 3
THE SIGNIFICANCE OF INSTITUTIONS’ POTENTIAL TO INCREASE YOUTH CIVIC PARTICIPATION – CASE STUDY OF THE SOUTH BALTIC YOUTH CORE CROUPS NETWORK PROJECT PDF
Izabela Borucińska 5-19
MONEY INVESTED ON SHOPPING ONLINE AND PAYMENT METHODS USED: FINDINGS BY RECENT SURVEY PDF
Kate Čipāne, Biruta Sloka, Sergejs Volvenkins 20-28
PAJAMŲ NELYGYBĖS POVEIKIS EKONOMIKOS AUGIMUI APLINKOS KANALU PDF
Remigijus Čiegis, Aidas Dilius 29-43
DARNUMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO POVEIKIS LIETUVOS ĮMONIŲ VEIKLOS EFEKTYVUMUI PDF
Žilvinas Drabavičius 44-53
MARKET ENVIRONMENT FACTORS INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF BANCASSURANCE IN LATVIA PDF
Evija Dundure, Biruta Sloka 54-64
TARPORGANIZACINIŲ RYŠIŲ VERSLO ORGANIZACIJŲ TINKLUOSE TOBULINIMO TEORINIAI ASPEKTAI PDF
Algirdas Giedraitis, Edgaras Ribačonka 65-73
360° GRĮŽTAMOJO RYŠIO TYRIMO ESMĖ IR ETAPAI VADOVŲ KOMPETENCIJŲ IR LYDERYSTĖS TYRIMUOSE PDF
Rasa Paulienė, Virginijus Tamaševičius 74-85
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VIDINĖS KOMUNIKACIJOS BARJERŲ ŠALINIMAS PDF
Jurgita Paužuolienė, Aušra Januškaitė 86-98
ECONOMIC ACTIVITY IN PERIPHERAL REGIONS – A CASE OF POLAND PDF
Iwona Pawlas 99-115
COOPERATION AND INNOVATION AS A KEY SUCCESS FACTORS FOR DEVELOPMENT IN REGIONS PDF
Dace Štefenberga 116-123
Theoretical approach on the Green Technologies Development PDF
Agnė Šneiderienė, Henrika Ruginė 124-134
REQUIREMENTS FOR ARTICLE PDF
Ligita Šimanskienė 135-137


ISSN: 2351-6542