Vol 23, No 3 (2017)

Table of Contents

Articles

PREFACE PDF
Ligita Šimanskienė 3
Psichologinės sutarties veiksnių poveikis darbuotojų įsipareigojimui organizacijai: X ir Y kartų perspektyva PDF
Raimonda Alonderienė, Lina Juknevičienė 6-20
Sustainability: economic, environmental and public ISSUES. marketing possibilities PDF
Santa Bormane, Daina Šķiltere, Anda Batraga 21-35
TURIZMO VEIKSNYS UGDANT MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS PASITELKUS PAVELDĄ PDF
Rasa Čepaitienė 36-48
THE ANALYSIS OF THE USE OF KNOWLEDGE AS A DEVELOPMENT FACTOR AT LOCAL LEVEL PDF
Malgorzata Karpinska- Karwowska 49-56
KĄ REPREZENTUOJA LIETUVIŠKAS ETNOGRAFINIS FILMAS? PDF
Dovilė Kulakauskienė, Andželika Bylaitė- Žakaitienė 57-70
GYVENTOJŲ UŽIMTUMO POKYČIŲ DIFERENCIACIJOS ĮVERTINIMAS LIETUVOS REGIONUOSE PDF
Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Arūnas Pocius 71-85
REGIONAL DISPARITIES IN DEVELOPMENT BASED ON TAXONOMIC RESEARCH: A CASE OF POLAND PDF
Iwona Pawlas 86-101
KLAIPĖDA DISTRICT RESIDENTS’ ATTITUDE TOWARDS CORRUPTION PDF
Ilvija Pikturnaitė, Judita Jonuševičienė , Robertas Kavolius 102-114
LIETUVOS TURIZMO KLASTERIŲ PLĖTROS PERSPEKTYVOS PDF
Rasa Rukuižienė 115-127
IMPROVE YOUR SOCIAL NETWORK AND HAVE THE ADVANTAGE IN THE EMPLOYMENT SEEKING PROCESS PDF
Tom Sander, Biruta Sloka, Jurgita Paužuolienė 128-140
Development of liquefied natural gas facilities in the Baltic Sea ports: a Geographical Perspective PDF
Arnaud Serry 141-151
NACIONALINĖS STUDENTŲ KONFERENCIJOS GRĮŽTAMOJO RYŠIO ANALIZĖ IR TĘSTINUMO BEI REGIONINIO AKADEMINIO BENDRADARBIAVIMO ĮŽVALGOS PDF
Irma Spiriajevienė, Eduardas Spiriajevas 152-161
Kultūra, menas ir kultūrinis turizmas: ar savaime suprantamos jungtys? PDF
Vaida Ščiglienė 162-174
TOWARDS MUNICIPAL ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS FOR LOCAL FORMAL EDUCATION ESTABLISHMENTS PDF
Daniels Trukšāns 175-185
Etninės kultūros ugdymo reikšmė kultūrinio turizmo plėtrai PDF
Dalia Urbanavičienė 186-202
SOCIALINIŲ MEDIJŲ POZICIJA INDIVIDŲ SOCIALIZACIJOS PROCESŲ KONTEKSTE PDF
Rosita Vaičiulė 203-211
SOCIALINIŲ MEDIJŲ POVEIKIS RENKANTIS VIETOS TURIZMO ORGANIZATORIŲ KELIONES PDF
Vitalija Vanagienė, Rasa Pranskūnienė 212-223


ISSN: 2351-6542