Vol 26, No 3 (2018)

Table of Contents

Articles

PREFACE PDF
Ligita Šimanskienė 3
PAŽANGAUS KAIMO VYSTYMOSI VAROMOSIOS JĖGOS PDF
Vilma Atkočiūnienė, Edvinas Plioplys 5-15
WELFARE AS A FORM OF ENSURING THE SOCIAL SAFETY OF SOCIETY AND AN EFFECTIVE AND SUCCESSFUL TOOL IN ELECTION CAMPAIGNS (THOUGHTS BASED ON THE SITUATION IN CONTEMPORARY POLAND) PDF
Artur Banaszak 16-25
Sustainability marketing communications based on consumer values and principles PDF
Sandra Bernyte 26-35
RETŲ PREKIŲ KAINŲ BURBULAI, ARBA VERTĖS PARADOKSAS PDF
Remigijus Čiegis, Stasys Girdzijauskas 36-43
PAJAMŲ NELYGYBĖS POVEIKIO EKONOMIKOS AUGIMUI VERTINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ GRUPĖSE PDF
Remigijus Čiegis, Aidas Dilius 44-55
INOVACIJŲ DIEGIMO TOBULINIMAS PRIVAČIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PAVYZDŽIU PDF
Algirdas Giedraitis, Stela Dainauskienė 56-66
ANALYSIS OF THE WELFARE SPHERE BRANCHES IN BELARUS: THE LESSONS ARE TO BE LEARNED PDF
Yuri Krivorotko 67-78
THE ANTI-CORRUPTION CIVIL SOCIETY IN SWEDEN AS PART OF SUSTAINABLE POLICY NETWORKS PDF
Marina Makarova 79-92
THE ENGAGEMENT OF THE VISEGRAD 4 IN INTERNATIONAL TRANSFER OF CAPITAL IN THE FORM OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE POST-CRISIS PERIOD PDF
Iwona Pawlas 93-106
THE PECULIARITIES AND CRITERIA OF ASSESSMENT OF CITIZEN SERVICE IN KLAIPĖDA AND VILNIUS COUNTIES’ MUNICIPALITIES PDF
Ilvija Pikturnaitė 107-117
DVIRAČIŲ DALIJIMOSI SISTEMOS ĮGYVENDINIMO GEOGRAFINĖS IR SOCIALINĖS DIMENSIJOS – KLAIPĖDOS MIESTO ATVEJIS PDF
Eduardas Spiriajevas, Irma Spiriajevienė 118-131
Nuostolių baimės efekto PRITAIKYMO GALIMYBĖS PDF
Viktorija Tauraitė 132-144
REQUIREMENTS FOR ARTICLE PDF
Ligita Šimanskienė 145-147


ISSN: 2351-6542