Regional Formation and Development Studies

Regional Formation and Development Studies is a scientific journal in the trend of Social sciences. It is a follow-up of “Human Resources as the Main Factor of Regional Development”, published in the period of 2007-2011. In the context of globalization sustainable development of regions turns into a serious problem. The major objective of the journal is to explore social situation in the region and on the basis of this study to offer suggestions for regional policy, emphasizing assumptions for sustainable development in the region. It also analyzes problems of Lithuanian regional policy in the context of EU and globalization processes. Attempts are made to diagnose actual social and economical situation in regions on the basis of major parameters, to make analysis of qualitative changes in labour force, migration related processes, assumptions for development of civil and knowledge society in regions, to discuss problems, related to improvement of efficient management of business institutions and preservation of national identity in the face of globalization. Each article is reviewed by two researchers. The journal is published three times per year in Lithuanian and English.

Vol 30, No 1 (2020)

Table of Contents

Articles

PREFACE PDF
Ligita Šimanskienė 3
VIETOS MAISTO SISTEMOS ORGANIZAVIMU SUINTERESUOTŲ VEIKĖJŲ ANALIZĖ : RASEINIŲ RAJONO ATVEJIS PDF
Vilma Atkočiūnienė, Ingrida Žyvatkauskaitė 5-14
KŪRYBINGUMO KONSTRUKTO APIBRĖŽČIŲ TEORINĖ ANALIZĖ IR PROBLEMATIKA PDF
Aurelija Ganusauskaitė, Jolita Vveinhardt, Monika Didžgalvytė- Bujauskė 15-30
MIGRACIJOS priežastys, TENDENCIJOS IR PASEKMĖS PDF
Darius Karaša, Remigijus Čiegis 31-40
TEISĖS VAIDMUO PASAULINĖJE POLITIKOJE: IŠŠŪKIAI DEMOKRATIJAI PDF
Alvyda Obrikienė 41-51
ETIŠKO VADOVAVIMO RAIŠKA ORGANIZACIJOJE PDF
Arnoldas Petrulis, Ligita Šimanskienė, Darius Burgis, Jurgita Paužuolienė 52-61
LOGISTINĖS ĮMONĖS VIDINĖS KOMUNIKACIJOS TOBULINIMAS PDF
Ilvija Pikturnaitė, Jurgita Paužuolienė 62-72
ETIKOS KODEKSO TAIKYMO PROBLEMŲ NUSTATYMAS ORGANIZACIJOSE PDF
Virginija Ramašauskienė 73-86
HEALTH SELF-EVALUATION IN REGIONS OF LATVIA: THE DEVELOPMENT OF THE SITUATION AND CHALLENGES PDF
Biruta Sloka, Kate Čipāne, Sabīne Anete Vasina, Emīls Volgasts 87-97
AN INTERNATIONAL COMPARISON OF YOUTH (AGED 16 TO 19) IN THE SOUTHERN BALTIC REGION: THE SITUATION IN SCHOOLS PDF
Giedrė Straksienė, Aleksandra Batuchina 98-111
REGIONAL DEVELOPMENT: THE IMPORTANCE OF THE INVOLVEMENT OF INHABITANTS AND INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGEMENT PDF
Dace Štefenberga, Biruta Sloka 112-120
MANAGING THE COMPETITIVENESS OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES: THE CASE OF UKRAINE PDF
Nataliya Tyukhtenko, Serhii Makarenko, Galina Savina, Nataliia Oliinyk, Yana Oleksenko, Serhii Rybachok 121-133
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų dalyvavimas pokyčių valdyme PDF
Erika Župerkienė, Virgita Tuminienė, Aurimas Župerka 134-142
REQUIREMENTS FOR ARTICLE PDF
Ligita Šimanskienė 143-145


ISSN: 2351-6542