FINANSŲ KRIZIŲ TIPAI, JŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ LIETUVOJE

Deimena k Kiya, Daiva Labanauskaitė, Tomas Reichenbachas

Abstract


Straipsnyje nagrinėjama finansų krizių sąvoka, aptariami finansų krizių skirstymo teoriniai aspektai. Nustačius, kad finansų kriziųklasifikavimas ir skirstymas pagal panašius požymius leistų jas geriau suprasti ir palengvintų jų poveikio ekonomikai analizę, sudarytafinansų krizių tipų klasifikacinė lentelė. Apibendrinamojoje finansų krizių tipų klasifikacinėje lentelėje pateikiami finansųkrizių tipai, nurodomos pagrindinės jų kilimo priežastys, pristatyti pagrindiniai poveikio ekonomikai rodikliai bei išvardyti istoriniaišių finansų krizių tipų pavyzdžiai. Tyrimo metu nustatytos trys Lietuvos ekonomiką neigiamai paveikusios finansų krizės – „Bankųkrizė“ (1995), „Rusijos finansų krizė“ (1998) ir „Globali finansų krizė“ (2008), apibrėžtos jų kilimo priežastys. Akcentuojant darnausekonominio vystymosi prielaidas Lietuvoje ir siekiant tyrimų pagrindu kurti regioninę politiką, šios finansų krizės suklasifikuotospagal sudarytą tipologiją.PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: finansų krizė, finansų krizių klasifikavimas, finansų krizių tipai.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.