Teorinės įžvalgos dėl perdraudimo veiklos svarbos

Viktorija Tauraitė

Abstract


Nors perdraudimo veiklos ištakomis galima laikyti 1370 m., ši veikla XXI amžiuje vis dar yra aktuali. Įvertinus perdraudimo veiklos svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, šiame straipsnyje pateikiamos teorinės įžvalgos apie perdraudimo veiklą. Pritaikius mokslinės literatūros sisteminimo, lyginamosios analizės, kokybinės turinio analizės ir atvejo analizės metodus, pateikiamos teorinės perdraudimo veiklos interpretacijos. Atlikus minėtą analizę, išsiaiškinta, kad perdraudimo veiklos svarba yra akivaizdi tiek pirminiam draudikui, tiek perdraudikui. Žinoma, atsižvelgiant perdraudimo formą, grupės ir rūšies sutarties sąlygos bei pirminio draudiko ir perdraudiko įsipareigojimai gali skirtis, tačiau vis tiek siekiama suderinti draudiko portfelį ir didinti draudimo pajėgumą, norint apsisaugoti nuo galimų katastrofinių įvykių. Viena iš šių tikslų siekimo priemonių ir yra perdraudimo veikla.PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: perdraudimas, privalomasis perdraudimas, neprivalomasis perdraudimas, finansinis perdraudimas.JEL KLASIFIKACIJA: G22.DOI:

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.