TARP TAMSIOJO IR DARNIOJO TURIZMO

Viltė Kriščiūnaitė, Rasa Pranskūnienė

Abstract


Straipsnyje aptariami tamsiojo ir darniojo turizmo aspektai, atskleidžiamos tamsiojo turizmo lankytojų patirtys darniojo turizmo kontekste. Pristatomas tyrimas, kurį atliekant analizuotos Šaltojo karo muziejaus, kuris įsikūręs Žemaitijos nacionaliniame parke, lankytojų patirtys. Tyrimo duomenų analizei pasirinkta teminė analizė, kuri yra lanksti, neribojama konkrečių teorijų ar sistemų. Temine analize siekta atskleisti Žemaitijos nacionalinio parko Šaltojo karo muziejaus lankytojų patirtis, analizuojant „TripAdvisor“ lankytojų atsiliepimus apie Žemaitijos nacionalinio parko ir Šaltojo karo muziejaus lankymo patirtis. Teminė analizė padėjo atskleisti dvylika temų, susietų į tris temines grupes, pavadintas „Tarp erdvės ir unikalumo“, „Tarp istorijos ir patirties“, „Tarp tamsiojo ir darniojo turizmo“. Atliktas tyrimas atskleidė, kad ateityje plėtojant Žemaitijos nacionalinio parko Šaltojo karo ekspoziciją pravartu atkreipti dėmesį į unikalias lankytojų patirtis, Žemaitijos nacionalinio parko vystymą kreipiančias glaudesnės tamsiojo ir darniojo turizmo sąveikos link.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: tamsusis turizmas, darnusis turizmas, lankytojų patirtys, teminė analizė.

JEL KLASIFIKACIJA: P25, P48, R1, R58.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v31i2.2111


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.