Namų ūkių finansinių įpročių tyrimas Covid-19 karantino laikotarpiu

Agnė Šneiderienė, Aurelija Zonienė, Rasa Nutautienė

Abstract


Namų ūkių finansiniai sprendimai priklauso nuo ekonominio ciklo fazės. Atlikti tyrimai atskleidė, kad visame pasaulyje dėl įvairių su pandemija susijusių apribojimų, pasikeitė namų ūkių apsipirkimo įpročiai, daugiau domėtasi finansų ir akcijų rinkų pokyčiais, sumažėjo paslaugų vartojimas. Ribojimai turės įtakos ir namų ūkių finansiniam stabilumui. Siekta išanalizuoti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono namų ūkių finansinių įpročių pokyčius COVID-19 karantino laikotarpiu. Straipsnyje nagrinėjami veiksniai, lėmę namų ūkių finansinių įpročių pokyčius, apibendrinami atliktos apklausos duomenys, siekiant nustatyti, kaip pasikeitė Klaipėdos miesto ir rajono namų ūkių finansiniai įpročiai paskelbus karantiną.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: finansiniai įpročiai, namų ūkių elgsena, apklausa,COVID-19 pandemija.

JEL KLASIFIKACIJA: C83, D12, D15, D91.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v31i2.2109


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.