Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų dalyvavimas pokyčių valdyme

Erika Župerkienė, Virgita Tuminienė, Aurimas Župerka

Abstract


Šiame straipsnyje analizuojamas regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) darbuotojų dalyvavimas pokyčių valdyme, įtraukimas į šį procesą. Aptariama darbuotojų, dirbančių viešajame sektoriuje, įtraukimo į valdymą samprata, pateikiami empirinio tyrimo, atlikto regiono ASPĮ, rezultatai, atskleidžiantys pokyčių įgyvendinimą ribojančius veiksnius, darbuotojų dalyvavimo organizacijos pokyčių valdyme galimybes bei kliūtis. Nustatyta, kad darbuotojai mato savo dalyvavimo pokyčių valdyme prasmę, kai jaučia, kad tiesioginių savo vadovų yra skatinami ir įtraukiami į pokyčių valdymo procesą. Pateikiamos rekomendacijos, kaip gerinti pokyčių valdymą ASPĮ.

Pagrindiniai žodžiai: pokyčių valdymas, darbuotojų įtraukimas, sveikatos priežiūros vadyba.

Jel klasifikacija: I19, M12,

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v30i1.2041


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.