ETIŠKO VADOVAVIMO RAIŠKA ORGANIZACIJOJE

Arnoldas Petrulis, Ligita Šimanskienė, Darius Burgis, Jurgita Paužuolienė

Abstract


Straipsnyje atskleista etiško vadovavimo svarba organizacijų veikloje. Etiškas vadovavimas – tai asmeniniu, teigiamu pavyzdžiu, remiantis asmeninėmis vertybėmis ir visuotinai priimtinomis etikos normomis, formuojama elgsena, kreipianti darbuotojų veiklą, pasitelkus pasitikėjimą, siekiant sėkmingai įgyvendinti tikslus: savo, darbuotojų, organizacijos, visuomenės. Sprendžiama mokslinė problema, kaip pasireiškia etiškas vadovavimas organizacijoje, siekiama išsiaiškinti, teiraujantis apie vadovavimo etiškumą, ar vadovo ir jam tiesiogiai pavaldžių darbuotojų požiūris sutampa. Atlikti du kokybiniai tyrimai organizacijoje: interviu su vadovu ir diskusijų grupės interviu su tiesiogiai vadovui pavaldžiais darbuotojais. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad iš dalies dirbama esant etiškam vadovavimui, vadovas laikosi etikos principų, bet jo ir jam tiesiogiai pavaldžių darbuotojų požiūris į etišką vadovavimą dažnu atveju skiriasi.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: etiškas vadovavimas, vadovas, diskusijų grupė, interviu.

JEL KLASIFIKACIJA: M12, O15.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v30i1.2034


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.