KŪRYBINGUMO KONSTRUKTO APIBRĖŽČIŲ TEORINĖ ANALIZĖ IR PROBLEMATIKA

Aurelija Ganusauskaitė, Jolita Vveinhardt, Monika Didžgalvytė- Bujauskė

Abstract


Siekiama išanalizuoti kūrybingumo konstrukto apibrėžimo ir sampratos problemą užsienio šalių bei Lietuvos autorių mokslinėje literatūroje. Straipsnyje apžvelgiamas užsienio mokslinėje literatūroje pateikiamas kūrybingumo konstrukto apibrėžties diskursas socialinių mokslų kontekste, sisteminamos užsienio autorių atliktos kūrybingumo apibrėžimų metaanalizės, pateikiant galimas kūrybingumo konstrukto apibrėžties variacijas, aptariama konstrukto apibrėžimo ir sampratos problema Lietuvos autorių moksliniuose darbuose. Nustatyta, kad užsienio šalių mokslininkų darbuose vis dar nėra bendro sutarimo, koks turėtų būti visa apimantis, bendrai vartojamas kūrybingumo apibrėžimas. Lietuvos mokslininkų darbuose kyla diskusijų tiek dėl paties kūrybingumo termino, tiek dėl jo apibrėžimo ir sampratos. Be to, atskleista, kad Lietuvos mokslo darbuose nenusistovėjusios kūrybingumo ir kūrybiškumo terminų sampratos, tad šie terminai dažniausia vartojami kaip sinonimai, o reikšmės nėra aiškiai identifikuotos. Be to, aiškiai neapibrėžti kūrybingumo jungtiniai terminai, nemažai klausimų kyla dėl terminų vertimo, skolinių vartojimo socialinių mokslų kontekste.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: kūrybingumo apibrėžimas ir samprata, kūrybiškumas, kūrybinės industrijos, kūrybos ekonomika.

JEL KLASIFIKACIJA: L80, O31, Z10, Z13.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v30i1.2031


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.