SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VIDINĖS KOMUNIKACIJOS BARJERŲ ŠALINIMAS

Jurgita Paužuolienė, Aušra Januškaitė

Abstract


Sveikatos priežiūros įstaigos (SPĮ) yra ganėtinai uždaros, kompleksinės įstaigos. Čia komunikaciniai ryšiai tarp nutolusių skyrių, įvairių profesijų atstovų ir hierarchinių grandžių yra sudėtingi, kyla konfliktų, nesusikalbama, iškraipoma informacija. Nesprendžiamų vidinės komunikacijos barjerų pasekmės – ne tik kilusi įtampa tarp darbuotojų, darbo kokybės prastėjimas, bet nukenčia ir įstaigos reputacija, galima neatitaisoma žala paciento sveikatai. Siekiant veiksmingos komunikacijos, reikia tam tikrų įgūdžių, abipusio supratimo, pagarbos tiek iš organizacijos vadovų, tiek iš darbuotojų. Straipsnyje analizuojamos SPĮ vidinės komunikacijos barjerų atsiradimo priežastys bei jų šalinimo būdai. Remiantis tyrimo rezultatais, nustatyta, kad analizuojama SPĮ neturi vidinės komunikacijos strategijos, vidinė komunikacija nepakankamai kontroliuojama, yra fragmentiška. Personalas susiduria su organizacijos struktūros, fizinio, psichologinio ir technologinio pobūdžio vidinės komunikacijos barjerais. Siekiant juos eliminuoti, pateikiama rekomendacijų, kaip gerinti SPĮ vidinę komunikaciją.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: vidinė komunikacija, barjerai, sveikatos priežiūros įstaiga.

JEL KLASIFIKACIJA: D83; I10.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v28i2.1946


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.