DARNUMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO POVEIKIS LIETUVOS ĮMONIŲ VEIKLOS EFEKTYVUMUI

Žilvinas Drabavičius

Abstract


Straipsnyje pateikiamas darnumo principų įgyvendinimo poveikio įmonių veiklos efektyvumui problematiką atskleidžiantis tyrimas. Atliktas tyrimas rodo nepakankamą darnumo principų įgyvendinimo poveikio įmonių veiklos efektyvumui suvokimą šalies ekonominės veiklos valdymo lygmeniu. Siekta ištirti darnumo principų įgyvendinimo ir poveikio veiklos efektyvumui problematikos aspektus. Šiam tikslui pasitelktas kokybinis tyrimas, apklausiant ekspertus, duomenims rinkti nuspręsta taikyti interviu metodą, jie apdoroti kokybinės turinio analizės metodu. Tyrimas atskleidė, kad darnumo principais pagrįsta veikla akivaizdžiai skatina įmonių veiklos efektyvumą. Darnumo principų įgyvendinimo procesus veikia šie veiksniai: darnus vadovavimas, darnios žinios, tinkami rodikliai, tinkamas valdymo modelis. Parodoma, kad bendras darnumo principų kompleksiškumo poveikis yra veiksmingiausias būdas formuoti ilgalaikius konkurencinio pranašumo pagrindus.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: darnumo principai, darni veikla, veiklos efektyvumas, konkurencinis pranašumas.

JEL KLASIFIKACIJA: M10,O10,Q01

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v28i2.1942Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.